മാലദ്വീപില്‍ സ്രാവുകള്‍ക്കും തിരണ്ടികള്‍ക്കുമൊപ്പം നീന്തി എസ്തര്‍

actress-esther-anil-snorkeling-underwater-maldives content-mm-mo-web-stories 1f5okcpbuncn0j5ldeqoqri9rk content-mm-mo-web-stories-travel 1sa7kvht3f551v2n1hrl5amid9 content-mm-mo-web-stories-travel-2024

എസ്തറിന്റെ മാലദ്വീപില്‍.

ബീച്ച് പ്രേമികളുടെ പറുദീസയാണ് ഈ ദ്വീപ്

26 അറ്റോളുകളും 1,000-ലധികം പവിഴ ദ്വീപുകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന മാലദ്വീപ്

ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്വറി ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ഇത്

നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള സമയമാണ് മാലദ്വീപ് സന്ദർശിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം

ഒക്ടോബറില്‍ പൊതുവേ ഓഫ് സീസണാണ് മാലദ്വീപില്‍

Web Stories
Read Article