സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മിന്നൽ മിനി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 3eau6t7fokrlasm3lfijs862l4 minnal-mini-photo-shoot 2dc4gal4v2n69kelircjkqevrl

എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളിലും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഉണ്ട്

Image Credit: Arubraj R Nair

സൂപ്പർ പവറില്ലാതെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ‘സൂപ്പർ വുമണാ’ണ്

Image Credit: Arunraj R Nair

വേദനകളിലും സന്തോഷങ്ങളിലും അവളെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിച്ച സൂപ്പർ പവർ അവളുടേത് മാത്രം.

പുരുഷമേധാവിത്വ മനോഭാവം വച്ചുപുലർത്തുന്നവർക്ക് ഇതൊരു തമാശയായിരിക്കും

Image Credit: Arunraj R Nair

പുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമേ മിന്നൽ ഏൽക്കാവൂ എന്ന് ചിലർ കളിയാക്കിയേക്കാം.

Image Credit: Arunraj R Nair

സ്ത്രീപക്ഷ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് താനെന്നും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അരുൺ രാജ്.

Image Credit: Arunraj R Nair