പിതാവിന്റെ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തെ കുറിച്ച് ഖുശ്ബു

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 7te254jauaeju2tnbv3pndlck-list 3bvp4eb0berib0kgf7fvvsvdok

8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛൻ ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനിരയാക്കി.

മകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ അവകാശമാണെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ ധാരണ

15–ാം വയസ്സിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്

ഭർത്താവിനെ ദൈവത്തെ പോലെ കാണുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അമ്മ

16 വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി

Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/women.html
Read more