തീകൊളുത്തി കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞവരോട് ലിസിയുടെ പോരാട്ടം

1q0o2hv26g9njoscihqsp2s5i6 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 4trk5rksmha2bd4n1n2lk8e4k0 lizzie-velasquez-once-called-the-worlds-ugliest-woman

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിരൂപയായ സ്ത്രീ എന്ന് മുദ്രകുത്തി

17–ാം വയസ്സിലാണ് ലിസി വെലാസ്ക്വസ് ഈ അപമാനം നേരിട്ടത്

നിയോനേറ്റൽ പ്രോജെറോയ്ഡ് സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ്

ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന മോട്ടിവേഷനൽ സ്പീക്കറാണ് ലിസി