മുന്‍കാമുകന്മാർ മികച്ചവരെന്ന് പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women a4g9q60c6s8i8pi1gdqjd0hj content-mm-mo-web-stories-women-2023 priyanka-chopra-says-all-her-actor-ex-boyfriends-were-great-wonderful-people 1l4pksbnfr2io97uq89j5a02bn

സഹനടന്മാരുമായി പലപ്പോഴും ഡേറ്റിങ് നടത്തിയിരുന്നു

ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര

ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ വന്ന കാമുകന്മാരോടെല്ലാം സ്നേഹമാണ്

പ്രണയകാലങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് താരം

2018ലായിരുന്നു ഗായകൻ നിക് ജോനാസുമായി പ്രിയങ്കയുടെ വിവാഹം