കഥകളി എന്നും ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു: ഡോ. ദിവ്യ. എസ്. അയ്യർ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2023 4onvn69vcva7as1mu3mhervse 346nu4pu4q9agbtdagf7jva2ts divya-s-iyer-performs-kadhakali-and-shares-about-her-passion-and-life

'സമയം വില്ലനല്ല, മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും സമയമുണ്ട്'.

Image Credit: മനോരമ

അയിരൂർ കഥകളി ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു പഠനം

Image Credit: മനോരമ

ചെറുപ്പത്തിൽ കഥകളി സംഗീതം പഠിച്ചിരുന്നു.

Image Credit: മനോരമ

സ്റ്റുഡൻസ് കഥകളി ക്ലബ്ബിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചത്

Image Credit: അനന്ദകൃഷ്ണൻ

'നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല കഥകളി എന്നാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് കരുതിയിരുന്നത്'

Image Credit: അനന്ദകൃഷ്ണൻ

തുടർന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കഥകളിയുമായി ബന്ധം തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹം

Image Credit: നിഖിൽ രാജ്