ഷീല കൊച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി എന്ന ബിസിനസുകാരി

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women interview-with-sheela-kochouseph-chittilappilly content-mm-mo-web-stories-women-2023 62o1vom1egnbmdb6uegihpk657 mqj81buvve17dsb60l89d0r64

സ്ത്രീകളുടെ ഉൾവസ്ത്രം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന വി സ്റ്റാർ ബ്രാൻഡ് ആരംഭിച്ചു.

Image Credit: മനോരമ

45 –ാം വയസ്സിലാണ് ഷീല സംരംഭകയാകുന്നത്

Image Credit: മനോരമ

വസ്ത്രങ്ങളോടും കലയോടും എന്നും താൽപര്യമായിരുന്നു

Image Credit: മനോരമ

വി സ്റ്റാറിനെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ആക്കുകയെന്നാണ് ലക്ഷ്യം

Image Credit: മനോരമ

എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും സ്വന്തമായി വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം

Image Credit: മനോരമ

'മറ്റുള്ളവർ എന്തു വിചാരിക്കും എന്നോർത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, മനസ്സിനു ശരിയെന്നു തോന്നുന്നത് ചെയ്യും'

Image Credit: മനോരമ