ഡിജിസിഎ ലൈസൻസ് നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഡ്രോൺ പൈലറ്റ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women 21s82b8l9mkfl6bvuaf5cvi0bo content-mm-mo-web-stories-women-2023 41528unee1h810fvcno3ssfjhl rinsha-first-dgca-licensed-woman-drone-pilot-in-kerala

18കാരി റിൻഷ പട്ടാക്കൽ എൻജിനീയറായ ഉപ്പയുടെ പാത പിന്തുടരുകയായിരുന്നു.

Image Credit: മനോരമ

മലപ്പുറം സ്വദേശിയാണ് റിൻഷ

Image Credit: മനോരമ

ഡിജിസിഎ അംഗീകാരമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രോൺ പറത്തൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ കാസർകോട്ടെ അസാപ് കേരള കമ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിലായിരുന്നു പരിശീലനം

Image Credit: മനോരമ

16 ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു കോഴ്സ്

Image Credit: മനോരമ

'ഭാവിയിൽ ഡ്രോണിനു സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെന്ന പൂർണ ബോധ്യമുണ്ട്'

Image Credit: മനോരമ

വാപ്പയും ഉമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബമാണ് റിൻഷയുടെ സപ്പോർട്ട്

Image Credit: മനോരമ