ഓയൂരിൽനിന്നും നാലംഗ സംഘം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആറു വയസ്സുകാരി അബിഗേൽ സാറ റെജിയെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഷെയ്ന്‍ നിഗം. കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര്‍ നൽകിയ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞു. കൊല്ലം ആശ്രാമം പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് പട്ടാപകൽ ഇത്രയും പൊലീസ് പരിശോധനകൾ

ഓയൂരിൽനിന്നും നാലംഗ സംഘം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആറു വയസ്സുകാരി അബിഗേൽ സാറ റെജിയെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഷെയ്ന്‍ നിഗം. കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര്‍ നൽകിയ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞു. കൊല്ലം ആശ്രാമം പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് പട്ടാപകൽ ഇത്രയും പൊലീസ് പരിശോധനകൾ

Want to gain access to all premium stories?

Activate your premium subscription today

  • Premium Stories
  • Ad Lite Experience
  • UnlimitedAccess
  • E-PaperAccess

ഓയൂരിൽനിന്നും നാലംഗ സംഘം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആറു വയസ്സുകാരി അബിഗേൽ സാറ റെജിയെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഷെയ്ന്‍ നിഗം. കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര്‍ നൽകിയ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞു. കൊല്ലം ആശ്രാമം പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് പട്ടാപകൽ ഇത്രയും പൊലീസ് പരിശോധനകൾ

Want to gain access to all premium stories?

Activate your premium subscription today

  • Premium Stories
  • Ad Lite Experience
  • UnlimitedAccess
  • E-PaperAccess

ഓയൂരിൽനിന്നും നാലംഗ സംഘം കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആറു വയസ്സുകാരി അബിഗേൽ സാറ റെജിയെ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഷെയ്ന്‍ നിഗം. കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകര്‍ നൽകിയ പങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഷെയ്ൻ പറഞ്ഞു. കൊല്ലം ആശ്രാമം പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് പട്ടാപകൽ ഇത്രയും പൊലീസ് പരിശോധനകൾ ഭേദിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുമായി വാഹനത്തിൽ അവർ എത്തിയത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നുവെന്നും ഷെയ്ൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘കേരളം ഉറ്റുനോക്കിയ ആ സന്തോഷ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നു അബിഗേലിനെ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്ത് വച്ച് തിരികെ കിട്ടി. രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്.

1. കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പങ്കാണ് പ്രധാനം. ഇന്നലെ മുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ കേട്ടു വന്ന സകല കുത്തുവാക്കുകളും ഭേദിച്ച് അവർ നടത്തിയ പ്രചാരണം കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനും തിരിച്ചറിയാനും സഹായിച്ചു എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

2. കൊല്ലം ആശ്രാമം പോലെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന ഭാഗത്ത് പട്ടാപകൽ ഇത്രയും പൊലീസ് പരിശോധനകൾ ഭേദിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുമായി വാഹനത്തിൽ അവർ എത്തിയത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നു.  സന്തോഷ വാർത്തയോടൊപ്പം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിന് സാധിക്കട്ടെ.’’–ഷെയ്ൻ നിഗം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു.

English Summary:

Shane Nigam on Abigel Sara missing case