2022 നവംബർ സമ്പൂർണ മാസഫലം

36e5si8m49a058b739g28v3rt6 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-astrology-2022 monthly-prediction-in-november-2022-by-vimala-teacher content-mm-mo-web-stories-astrology 3auq76bteof3i4pjh6gva20kh6

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4)

പഴയ കടബാധ്യതകൾ തീർക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കും. കുടുംബസമേതം താമസിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)

ജോലിക്കു ശ്രമിക്കുന്നവർക്കു അനുകൂല അവസരമാണ്. ഗൃഹനിർമ്മാണകാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടവരും.

മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4)

പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് സംസാരചാതുര്യം കൊണ്ട് അനുയായികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. ധനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് അനുകൂലസ്ഥിതി ഉണ്ടാകും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതം 1/4 , പൂയം , ആയില്യം)

അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ദൂരയാത്രയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം വന്നു ചേരും. നൂതന സംരംഭങ്ങൾ വിജയകരമായി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം , പൂരം , ഉത്രം 1/4 )

വാഹനാപകടത്തിന് സാധ്യത. ധനനഷ്ടം, ഗുരുജനങ്ങളുമായി അഭിപ്രായഭിന്നത, സഹപ്രവർത്തകരുമായി അലോസരങ്ങൾ, കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനനേട്ടം, വാഹനം മുഖേന നിയമപ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തികനഷ്ടവും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2):

കലാരംഗത്ത് ഉണർവും ഉന്മേഷവും കൈവരും. അന്യദേശത്ത് ജോലിക്കു ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യം സാധിക്കും. ജീവിതപങ്കാളിക്കു ഔദ്യോഗിക തലത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര 1/2 , ചോതി, വിശാഖം 3/4 )

ബഹുമതികളോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും. ചിട്ടി, ലോൺ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ട് ധനം സമാഹരിക്കും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

വിവാഹത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സ്ഥാനലബ്ധിക്കിടയുണ്ട്. കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

ധനുക്കൂറ് (മൂലം , പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4):

ദൂരയാത്രകൾ ശാരീരികക്ലേശം ഉണ്ടാക്കും. ആത്മീയവിഷയങ്ങളിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. സിനിമ, ടിവി രംഗത്തുള്ളവർ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കും.

മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം 3/4 ,തിരുവോണം , അവിട്ടം 1/2)

തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന വിവാഹകാര്യം പുനരാലോചനയിൽ വരും. പൊലീസ്, സൈനിക ടെസ്റ്റുകളിൽ മത്സരിക്കുന്നവർക്ക് വിജയസാധ്യതയുണ്ട്.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടം 1/2 , ചതയം , പൂരുരുട്ടാതി 3/4 ):

ജോലിയിൽ താൽപര്യം കുറയും. ബിസിനസ്സിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ വന്നുചേരും. വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം നേരിടും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി)

ഉദ്യോഗാർഥികൾ ടെസ്റ്റുകളിലും ഇന്റർവ്യൂകളിലും ശോഭിക്കും. പുനർവിവാഹത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും വിവാഹം നടക്കാതിരുന്നവർക്കും വിവാഹത്തിന് യോഗം കാണുന്നു.