അമ്മയെ വൈകിപ്പിക്കുന്ന വികൃതിക്കുട്ടി

5nib6lbe3788f0gv9fdo1mtc03 https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2022 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career 4gv2cf5u8ak7k1h4j9vftbgq4a

അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ നൃത്തമൽസര രംഗത്ത് സജീവമാണ്.

ഞാനും അനിയത്തിയും പുലർച്ചെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ്.

നാടിന്റെയും സ്കൂളിന്റെയും ആ പ്രോത്സാഹനം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

എന്റെ മകൾ അൻവി പഠിക്കുന്നത് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിലാണ്.

Webstories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article