വിശേഷങ്ങളുമായി കോട്ടയത്തെ പുതിയ കലക്ടർ വി.വിഘ്നേശ്വരി

1l5o0vd4d6gqrhp23uurl2b908 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 6bmg1ceqrs0uf2iumpiifoa03p content-mm-mo-web-stories-career-2023 interview-with-v-vigneshwari

കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് തൊഴിലെടുപ്പിക്കാത്ത ഭാരതം എന്നത് എക്കാലത്തെയും വലിയ ആഗ്രഹം

Image Credit: Manorama / Sajeesh Sankar

ടിസിഎസ് കമ്പനിയിൽ കോഡിങ് ജോലിയിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസിലേക്ക്

Image Credit: Facebook / V Vigneshwari

യാത്രയും ബുക്കിങ്ങും മറ്റും സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള കോഡിങ് ജോലി ചെയ്തപ്പോഴാണ് സാധാരണക്കാർക്കായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിച്ചത്

Image Credit: Manorama / MT Vidhuraj

ജി 20 ഷെർപ സമ്മേളനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി കുമരകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു

Image Credit: Facebook / V Vigneshwari

കേരളത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇനിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, ക്യൂറേറ്റഡ് പഴ്സനലൈസ്ഡ് ടൂറിസത്തിനു നല്ല സാധ്യതകളുണ്ട്

Image Credit: Facebook / V Vigneshwari

ആദ്യമായാണ് കലക്ടറാകുന്നത്. ഭർത്താവ് എൻ.എസ്.കെ ഉമേഷ് അയൽജില്ലയായ എറണാകുളത്തിന്റെ കലക്ടറാണ്

Image Credit: Manorama