വിറ്റാര ഗ്രാൻഡാണ്, ഫുൾ ടാങ്കടിച്ചാൽ 1200 കി.മീ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 55jj07nf10q43vibfv53ppj5en 9uhdk6eton7bie3eva37jaru1 suzuki-grand-vitara-test-drive

മനോഹരമായ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും

പ്രീമിയം ഇന്റീരിയറാണ്

പിന്നിൽ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര എന്ന വലിയ എഴുത്ത്

വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകളാണ്, സുസുക്കി കണക്റ്റ് ടെക്നോളജിയും

പനോരമിക് സൺറൂഫ്

ചെറു എസ്‌യുവി സെഗ്മെന്റിലെ മികച്ച വാഹനം

Web Stories

FASTTRACK
Read More