സിട്രോൺ ഇ സി 3 പുതിയ മോഡൽ യൂറോപ്പിൽ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack 62t8n2md6mr47bo7ii2flqf8pt citroen-ec3-for-european-model-interior 5hjp3eu81gfvsufjjfi8la2gg1

ബോഡി കളേർഡ് ഇൻസേർട്ടുകൾ.

സ്പോർട്ടിയായ അലോയ് വീൽ

44 kw ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററി, 320 കി.മീ റേഞ്ച്

ഇന്ത്യൻ മോഡലുമായി ചെറിയ സാമ്യം

വലിപ്പം കൂടിയ പുതിയ ലോഗോയാണ് മുന്നിലും പിന്നിലും

ആങ്കുലാർ ഹെഡ്‍ലാംപുകൾ

അടുത്തമാസം വിപണിയിലെത്തും