പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കൂ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack 7cfnt43lvdcf3una0ugdflcpva g45ea18orjrb4gk0pl9iskad2 questions-to-answer-before-buying-a-cars

കാറില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത്?

Image Credit: g-stockstudio | istock

കാര്‍ വാങ്ങാനായി ചിലവാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തുക എത്ര?

Image Credit: bmcent1 | Istock

കാർ വാങ്ങണോ അതോ വാടകയോ?

Image Credit: Maridav |iStock

ഏതൊക്കെ മോഡലുകള്‍ നോക്കണം?

Image Credit: skynesher | iStock

പരിപാലന ചിലവുകള്‍ എത്ര?

Image Credit: RossHelen | iStock

ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക, പറ്റിയാൽ കുടുംബവുമൊത്ത്

Image Credit: kupicoo | iStock
Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/fasttrack.html

FASTTRACK
Read More