ഗോൾഡൻ ഗൗണിൽ തിളങ്ങി ഹിന ഖാന്‍

7temkvbipj8ce21actrco5jr7p 4sde5tlopdln3e41mokmnfbfs0 web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style https-www-manoramaonline-com-web-stories-life-style-2022

നടി ഹിന ഖാന്റെ ഗോൾഡൻ ഗൗൺ ലുക്ക് കാൻ ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി.

Image Credit: Instagram

സ്ട്രാപ്‌ലസ് സാറ്റിൻ ഗോൾഡ് ഗൗൺ ആണ് ഹിന ധരിച്ചത്.

Image Credit: Instagram

ഇറ്റാലിയൻ ഡിസൈൻ ഹൗസ് ആയ ഫൊവാരിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത്.

Image Credit: Instagram

സയാലി വിദ്യയാണ് ഹിനയെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്.

Image Credit: Instagram

പേൾ കമ്മലും ഒരു മോതരിവും മാത്രമായിരുന്നു ആക്സസറി.

Image Credit: Instagram

ഗൗണിലുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഹിന സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

Image Credit: Instagram
WEB STORY

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/life-style
Read Article