ആര്യയുടെ സഹോദരി വിവാഹിതയായി

content-mm-mo-web-stories-life-style 6ivgc0l39vk8qkqbg093ftsfnf content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2022 531g6n722psfn8b7jes7lci0ut actress-arya-s-sister-got-married-to-akhil

നടി ആര്യയുടെ സഹോദരി അഞ്ജന വിവാഹിതയായി. അഖിൽ ആണു വരൻ.

Image Credit: Wedding Elements Photography

തിരുവനന്തപരും ഗ്രീൻ ഫീൽഡിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ.

Image Credit: Wedding Elements Photography

സിനിമ–സീരിയിൽ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Image Credit: Wedding Elements Photography

പട്ടു സാരിയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് ട്രെഡീഷനൽ ലുക്കിലാണ് അഞ്ജന ഒരുങ്ങിയത്.

Image Credit: Wedding Elements Photography

കസവ് മുണ്ടും ഷർട്ടുമായിരുന്നു അഖിലിന്റെ വേഷം.

Image Credit: Wedding Elements Photography

ആര്യ പട്ടു സാരിയാണ് ധരിച്ചത്. മകൾ റോയ പട്ടുപാവാടയിൽ സുന്ദരിയായി.

Image Credit: Wedding Elements Photography

നേരത്തെ അനിയത്തിക്കു വേണ്ടി ആര്യ സർപ്രൈസ് ഹൽദി നടത്തിയിരുന്നു.

Image Credit: Wedding Elements Photography

2020 ഡിസംബറിൽ ആയിരുന്നു അഞ്ജനയുടെയും അഖിലിന്റെയും വിവാഹനിശ്ചയം.

Image Credit: Wedding Elements Photography

കോവിഡ് കാരണം വിവാഹം നീണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു.

Image Credit: Wedding Elements Photography