‘മോഹിനി’യായി അർച്ചന കവി, ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 1bkg4pdmmes1pn4d49uoei3d1o archana-kavi-viral-photoshoot 73ct0nq0fmjo4cgkl6ul6sijv5

കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള സിമ്പിൾ സാരിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്

Image Credit: Image Credits: Instagram/archanakavi

എംബ്രോയ്ഡറിയോട് കൂടിയ സ്ലീവ് ലെസ് ബ്ലൗസാണ് ഹൈലൈറ്റ്

Image Credit: Image Credits: Instagram/archanakavi

റോസാപ്പൂ ചൂടിയ മുടി പിന്നിയിട്ടു

Image Credit: Image Credits: Instagram/archanakavi

മിനിമൽ മേക്കപ്പാണ് അർച്ചന തിരഞ്ഞെടുത്തത്

Image Credit: Image Credits: Instagram/archanakavi

സിൽവർ മാലയും പാദസരവുമാണ് ആക്സസറീസ്

Image Credit: Image Credits: Instagram/archanakavi
Web Stories
Read More Article