‘പാതി അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗൗൺ!’, വ്യത്യസ്തമായ ലുക്കിൽ എൽസ ഹോസ്ക്

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories 7ummrql79r6ri60kjdap9l14ab content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 elsa-hosk-wore-the-optical-illusion-gown 1iu67tr3dapbuul0kq5ck1g8be

കാനിൽ വ്യത്യസ്ത ലുക്കിലെത്തിയ മോഡൽ എൽസ ഹോസ്കിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

Image Credit: Instagram/hoskelsa

‘ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ’ ഗൗൺ അണിഞ്ഞാണ് താരം എത്തിയത്

Image Credit: Instagram/hoskelsa

രണ്ട് ഗൗണുകൾ അടുപ്പിച്ച് വച്ചൊരു വസ്ത്രം. കണ്ടാൽ ഒന്ന് അഴിഞ്ഞ് വീണപോലെ തോന്നും

Image Credit: Instagram/hoskelsa

ഒരു ഗൗണിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു ഗൗൺ എന്ന രീതിയിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ ഗൗൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്

Image Credit: Instagram/hoskelsa

പ്രമുഖ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ കമ്പനിയായ വിക്ടർ ആന്റ് റോൾഫാണ് ഗൗണിന് പിന്നിൽ

Image Credit: Instagram/hoskelsa

ഈ വസ്ത്രം അണിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമെന്ന് എൽസ കുറിച്ചു

Image Credit: Instagram/hoskelsa

നിരവധി പേരാണ് വസ്ത്രത്തിനെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്

Image Credit: Instagram/hoskelsa