കറുപ്പിൽ ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിൽ തമന്ന ഭാട്ടിയ

content-mm-mo-web-stories-life-style content-mm-mo-web-stories tamanna-bhatia-stunning-look-in-black-outfit content-mm-mo-web-stories-life-style-2023 7sn0j8fqk8n9htdj92fnhq9qme 6gluagp1milfcobab3fv1pefk7

തമന്ന ഭാട്ടിയയുടെ പുത്തൻ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു.

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

സിമ്പിൾ സ്റ്റൈലിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലാണ് തമന്ന തിളങ്ങിയത്

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

ബ്ലാക്ക് പാന്റും ബസ്റ്റിയർ ടോപ്പുമാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്തത്

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

ഒരു ഓവർ കോട്ടും പെയർ ചെയ്തു

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയലാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

സിമ്പിൾ മേക്കപ്പാണ് തമന്ന തിരഞ്ഞെടുത്തത്

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

പുരികത്തിന് ഹൈലൈറ്റ് നൽകിയാണ് മേക്കപ്പ്

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks

ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്കും ബ്ലഷ്ഡ് കവിളുകളും തമന്നയെ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാക്കി

Image Credit: Instagram/tamannaahspeaks
Web Stories
Read More Article