എംടി, മലയാളത്തിന്റെ മനസ്സുതൊട്ട കഥാകാരൻ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-literature ck5m41u7djo7sb9bf1uv48cgj 5rp3djd01of5l0j804qq0p376t mt-vasudevan-nair-celebrates-89th-birthday content-mm-mo-web-stories-literature-2022

ടി.നാരായണൻ നായരുടെയും അമ്മാളുവമ്മയുടെയും മകനായി 1933, ജൂലായ് 15 ന് ജനിച്ചു

Image Credit: Manorama

മാടത്ത് തെക്കേപ്പാട്ട് വാസുദേവൻ നായർ എന്നു മുഴുവൻ പേര്

Image Credit: Manorama

മലയാളസാഹിത്യത്തിലും ചലച്ചിത്രരംഗത്തും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. അധ്യാപകൻ, പത്രാധിപൻ എന്നീ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയനായി.

Image Credit: Manorama

പത്മഭൂഷൺ, ജ്ഞാനപീഠം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Manorama

‘രക്തം പുരണ്ട മൺതരികൾ’ ആണ് ആദ്യത്തെ കഥാസമാഹാരം

Image Credit: Manorama

1963-64 ൽ ‘മുറപ്പെണ്ണ്’ എന്ന സ്വന്തം കഥയ്ക്ക് തിരക്കഥയെഴുതി ചലച്ചിത്രലോകത്തു പ്രവേശിച്ചു.

Image Credit: Manorama

ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച ‘നിർമാല്യം’ എന്ന ചിത്രത്തിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണപ്പതക്കം ലഭിച്ചു.

Image Credit: Manorama