തോരാതെ പെയ്ത മഴയിൽ മുങ്ങി കൊച്ചി; പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട്

16ceqs7gdu5fkrbvkige6ab47o https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-news https-www-manoramaonline-com-web-stories-news-2022 heavy-rain-in-kochi 28g9lnmkcdcnrnpotjfurggf4o

കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഡിയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളക്കെട്ട്. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ്∙ മനോരമ

കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഡിയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളക്കെട്ട്. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ്∙ മനോരമ

എംജി റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ്∙ മനോരമ

കലൂർ മെട്രോ സ്റ്റേഡിയത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളക്കെട്ട്. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ്∙ മനോരമ

എംജി റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ്∙ മനോരമ

എംജി റോഡ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ചിത്രം: റോബർട്ട് വിനോദ്∙ മനോരമ

പനമ്പള്ളി നഗർ റോഡ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിൽ. ചിത്രം: ഇ.വി. ശ്രീകുമാർ ∙ മനോരമ.