ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി കർഷകർ ജന്തർ മന്തറിൽ

69jdh119p2bnir65gcq53ck9qp content-mm-mo-web-stories-news content-mm-mo-web-stories-news-2023 content-mm-mo-web-stories 2l7nbkhpb9lkt4u80cigrtfft7 farmers-join-wrestlers-protest-at-jantar-mantar

ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ കർഷകർ.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ കർഷകർക്കു നന്ദി പറയുന്ന സാക്ഷി മാലിക്

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ വക്താവ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത്

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ.

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ കർഷകർക്കൊപ്പം എത്തിയ മുതിർന്ന വനിത

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ കർഷകർക്കു നന്ദി പറയുന്ന വിനേഷ് ഫോഗട്ട്

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ

ഡൽഹി ജന്തർമന്തറിൽ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരപന്തലിൽ പിന്തുണയുമായെത്തിയ കർഷകർക്കൊപ്പം കാത്തിരിക്കുന്ന പൊലീസ്

Image Credit: ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ ∙ മനോരമ