അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാശ്മീർ രുചിക്കൂട്ടുകൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 1617l41f9krirrofr62ir7kb06 jammu-and-kashmir-cuisine 3861hdlndiurmegqdasuae18ih content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023

കശ്മീരിൽ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ' കാവ ' നൽകിക്കൊണ്ടാണ്

Image Credit: Santhosh Varghese / Istock

കാശ്മീരിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ് ദം ആലു.

Image Credit: StockImageFactory/shutterstock

ഉരുക്കിഴങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു തയാറാക്കുന്ന ഈ വിഭവത്തിൽ ഉള്ളി, സവാള. വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി എന്നിവ ചേർക്കാറില്ല.

Image Credit: silentwings_M_Ghosh/shutterstock

മട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചും ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചും തയാറാക്കാവുന്ന വിഭവമാണ് കശ്മീരി ഗൊഷ്താബ

Image Credit: Kaisaraly/shutterstock

നോർത്തേൺ കാശ്മീരിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മധുരപലഹാരമാണ് തോഷ..

Image Credit: PI/shutterstock