ഇഫ്താർ രുചികൾ

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam 5r3g149hp7qmonqiv8r8a407g1 iftar-recipe content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 33nikms3sk3ec10c9kio13donq

തണ്ണിമത്തൻ രുചി, ഇതൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ ക്ഷീണവും ദാഹവും പെട്ടെന്നു മാറും

Image Credit: Sameena Faisal

ചൂടോടെ ചിക്കൻഡോണട്ട് ഇഫ്താർ സ്പെഷൽ രുചി

പഴുത്തു കറുത്തു പോയ പഴവും കുറച്ചു ദോശമാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കിടിലൻ നാലുമണി പലഹാരം റെഡി.

ചക്കക്കുരുവും ഈന്തപ്പഴവും ചോക്ലേറ്റും ചേർത്തൊരു സൂപ്പർ ഡിസേർട്ട്..