സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇവ കഴിക്കാം; പേര് ഒന്നാണെങ്കിലും രുചി വെറൈറ്റിയാണ്‌

different-kinds-of-chocolate content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-pachakam content-mm-mo-web-stories-pachakam-2023 3ahst7o2sea3hgt8erpqkuevre 1qgef86gfae8urqm1g17mlck08

റൂബി ചോക്ലേറ്റ്

ചോക്ലേറ്റ് ഫാമിലിയിലെ പുതിയ താരം. പിങ്ക് നിറം തന്നെയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഒപ്പം ഫ്രൂട്ടി ടേസ്റ്റും.

Image Credit: Istock

ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്

മധുരം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആരോഗ്യദായകരമാണെന്നാണ്

Image Credit: Istock

മെക്സിക്കൻ ചോക്ലേറ്റ്

മായൻ - ആസ്ടെക് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉത്ഭവം. ഇൗ ചോക്ലേറ്റ് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രുചി

Image Credit: Istock

വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്

കൊക്കോ സോളിഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ കൊക്കോ വെണ്ണ, പഞ്ചസാര, പാൽ എന്നിവയാലാണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്

Image Credit: Istock

ബിറ്റർസ്വീറ്റ് ചോക്കലേറ്റ്

ഉയർന്ന ശതമാനം കൊക്കോ സോളിഡുകളും കുറഞ്ഞ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും അടങ്ങിയ ഒരു ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് ബിറ്റർസ്വീറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്.

Image Credit: Istock

ബേക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ്

ബേക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് കൊക്കോ ബീൻസിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ശുദ്ധമായ ചോക്ലേറ്റ് ലായനിയാണ്. ഇതിന് തീരെ മധുരം ഉണ്ടാകില്ല.

Image Credit: istock
Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/pachakam.html

https://www.manoramaonline.com/pachakam/features/2023/07/07/different-kinds-of-chocolate.html
Read More