തായ്‍‍ലൻഡിലാണ് ആഘോഷം; ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ട് അമേയ

324peqjg70ohvgua56rnanrpmg fioqesadmpuud5brfkurq7qic content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel ameya-mathew-enjoy-holiday-in-thailand content-mm-mo-web-stories-travel-2022

ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആസ്വദിക്കുന്നതും യാത്രകളാണ്. ടെൻഷനും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടവും ഉണ്ടായാലും ഒരു ചെറിയ യാത്രയിലൂടെ അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകും

Image Credit: Social media

തായ്‌ലൻഡിലെ വാട്ട് അരുണ്‍ സന്ദർശിച്ച് താരം

Image Credit: Social media

തായ്‌ലൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രകളില്‍ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുതാത്ത ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് മാർക്കറ്റുകള്‍.

Image Credit: Social media

ഡാംനോൻ സദുവാക്ക്, ബാംഗ് കച്ചാവോ, അംഫവ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് മുതലായവയാണ് ബാങ്കോക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാര്‍ക്കറ്റുകള്‍.

Image Credit: Social media

തായ്‍ലൻഡിൽ അവധിയാഘോഷമാക്കി അമേയ

Image Credit: Social media