അവധിക്കാല ചിത്രങ്ങളുമായി അഞ്ജു

3ho82urtiqde9ev8q6c1eokg6r content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-travel 73ruf1ncoqia45u3m6lafv5l07 content-mm-mo-web-stories-travel-2023 anju-kurien-enjoys-holiday-in-australia

ഒാസ്ട്രേലിയൻ ട്രിപ്പിന്റെ മനോഹര കാഴ്ചകളിലാണ് അഞ്ജു.

മെൽബണിലെ ഫിലിപ്പ് െഎലൻഡിലാണ് താരം

സാഹസികതയിൽ അതിന്റെ പ്രകൃതിഭംഗിയിലും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നിടമാണിവിടം

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സർഫിങ്ങും ഇവിടെയാണ്

സമ്മർലാൻഡ് ബീച്ചിൽ, ചെറിയ പെൻഗ്വിനുകൾ കൂട്ടമായി കരയിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ച ഗംഭീരമാണ്