‘എടാ എന്നല്ല, എന്നെ എടീ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം!’

content-mm-mo-web-stories 2928cgu6df2qc11isdhpesbi7e content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 2tpoh2gq657qufalmbpi904v57 transgender-model-deepa-rani-about-her-complaint

പൊലീസുകാരിൽ നിന്നുള്ള അപമാനം തുറന്നു പറഞ്ഞ് ട്രാൻസ് ജൻഡർ ദീപാ റാണി

ഒരാൾ ഫോണിലൂടെ അസഭ്യം പറയുന്നു എന്നായിരുന്നു ദീപയുടെ പരാതി

പരാതി കേട്ട സിഐ ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു

ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മോശമായാണ് പെരുമാറിയത്