ശരീരം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നത് അവരുടെ തീരുമാനമാണ്

47e79pco63q4qqqddeirbkjj15 body-shaming-against-honey-rose content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women content-mm-mo-web-stories-women-2022 6qruuti4eu7tngq54mbbrbbclt

ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനെതിരെ പരാതി നൽകണേോ എന്ന ആലോചനയിലാണ് ഹണി റോസ്.

സ്ത്രീകളാണ് അസഭ്യമായി പരിഹസിച്ചത് എന്നത് അപകടകരമായ കാര്യം

ഒരുവ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയെ അപമാനിക്കുന്നത് നിയമപ്രകാരം കുറ്റം തന്നെയാണ്

ശരീരവും മനസ്സും ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കാരണമാകും