കിം കർദാഷിയാന് പ്രതിമാസം 1.6 കോടി ജീവനാംശം കിട്ടും

3crke6v86ks8oqp0bfvlk48g8v https-www-manoramaonline-com-web-stories-women-2022 99pk5u1lbv8sib8oo134k3d0k https-www-manoramaonline-com-web-stories-women web-stories

കിം കർദാഷിയാനും കാന്യേ വെസ്റ്റും വിവാഹ മോചിതരായി എന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ഇരുവരും ഒത്തുതീർപ്പു വ്യവസ്ഥകൾ സമർപ്പിച്ചു

ഇരുവർക്കും നാല് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത്

കിം 2014ലാണ് കാന്യേയെ വിവാഹം ചെയ്തത്

Web Stories

For More Webstories Visit:

www.manoramaonline.com/web-stories/women.html
Read more