തളർന്നില്ല, തനൂറയുടേത് പോരാട്ടം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-women 78cog4vs72kihu60p5h6nf78at content-mm-mo-web-stories-women-2023 2dmg2k9guvr2dtv02gur4pk9c8 tanooraa-swetha-menon-talks

വിവാഹമോചനത്തോടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചെന്നു കരുതുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് തനൂറ ശ്വേത മേനോന്റെ ജീവിതം.

Image Credit: മനോരമ

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും കെട്ടിപ്പടുത്ത ബിസിനസ് ലോകം

Image Credit: മനോരമ

ബ്രൈഡൽ വെയർ കിഡ്സ് ബ്രാൻഡ് എന്നിവയിലൂടെ തനൂറയിലെ സംരഭകയെ ലോകം കണ്ടു

Image Credit: മനോരമ

ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ലക്ഷ്വറി ആയിരുന്നു

Image Credit: മനോരമ

കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണമെന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് തനൂറ മുന്നോട്ട് ജീവിച്ചത്

Image Credit: മനോരമ

ഇതിനോടകം 26 രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു, പലർക്കും പ്രതീക്ഷയും മാതൃകയുമാണ് തനൂറ

Image Credit: മനോരമ