ADVERTISEMENT

പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള പിഎസ്‍സി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ആമുഖമായി കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ തയാറെടുക്കണം, ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപകരിക്കും, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈയാഴ്ച പരിശോധിക്കാം. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കൊപ്പം മെയിൻ പരീക്ഷ കൂടി ലക്ഷ്യം വച്ചാകണം പഠനം. ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ പ്രിലിമിനറിക്കു വേണ്ട വിഷയങ്ങളാണു പഠിച്ചുതീർക്കേണ്ടത്. ഓരോ വിഷയവും ഏത് രീതിയിലാണു പഠിക്കേണ്ടതെന്നു നോക്കാം.

 

∙ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് (10 മാർക്ക്): ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, കലാ സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാഹിത്യ, കായിക മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ നോക്കണം. ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, ഉച്ചകോടികൾ എന്നിവയും പഠിക്കണം 2019 ജനുവരി മുതൽ 2020 ജൂലൈ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം.

 

∙ ഇന്ത്യ- വിവരങ്ങൾ (10 മാർക്ക്): ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ, അതിർത്തികൾ, ഊർജ, ഗതാഗത, വാർത്താവിനിമയ, വ്യവസായ മേഖലകളിലെ പുരോഗതി എന്നിവയാണു പഠിക്കേണ്ടത്. പത്താം ക്ലാസിലെ ജ്യോഗ്രഫി 7,8 അധ്യായങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാം.

 

∙ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രം (10 മാർക്ക്): ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ, ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നേരിട്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത്. പത്താം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി പാഠപുസ്തകത്തിലെ 4,5,6,7 അധ്യായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക വിവരങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1757 ലെ പ്ലാസി യുദ്ധം മുതൽ 1956 ലെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തു വരുന്നത്

 

∙ ഭരണഘടനയും കമ്മിഷനുകളും (10 മാർക്ക്): ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങളും കടമകളും, ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ദേശീയപതാക, ദേശീയഗാനം, ദേശീയഗീതം, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ, വനിതാ കമ്മിഷൻ, തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ, ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ, എസ്‌സി–എസ്ടി കമ്മിഷൻ, യുപിഎസ്‌സി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിഷനുകളും ഈ ഭാഗത്തു പഠിക്കണം. സോഷ്യൽ സയൻസ് പത്താം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പൊതുഭരണം, ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന: അവകാശങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളും, എട്ടാം ക്ലാസിലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, ഏഴാം ക്ലാസിലെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന, ആറാം ക്ലാസിലെ ജനാധിപത്യം അവകാശങ്ങളും ഉപകാരപ്പെടും

 

∙കേരളം– വിവരങ്ങൾ (10 മാർക്ക്): കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, നദികൾ, കായലുകൾ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ, ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ, മണ്ണിനങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധനം, കായികരംഗം, ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ചുരങ്ങൾ, അണക്കെട്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം.

 

∙ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് (10 മാർക്ക്): കേരളത്തിലുണ്ടായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റങ്ങളും അതിനു നേതൃത്വം നൽകിയവരും, കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനവും നവോത്ഥാന നായകരും തുടങ്ങിയവ ശ്രദ്ധിക്കാം. പത്താം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ടാം അധ്യായം– കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് – എന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. കേരള നവോത്ഥാന നായകരിൽ വനിതകളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിക്കണം.

 

∙ ബയോളജി (10 മാർക്ക്): ഈ ഭാഗത്തു മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ജീവകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത, രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും, കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കേരളത്തിലെ പ്രധാന ഭക്ഷ്യ– കാർഷിക വിളകൾ, വിഭവങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കണം. പത്താം ക്ലാസിലെ ബയോളജി പാഠപുസ്തകം ഉപകാരപ്പെടും.8,9 ക്ലാസുകളിലെ ബയോളജി അധ്യായങ്ങളും നോക്കാം.

 

∙ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി (10 മാർക്ക്): ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന, അയിരുകൾ, ധാതുക്കൾ, മൂലകങ്ങളും അവയുടെ വർഗീകരണവും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ രസതന്ത്രം, ദ്രവ്യവും പിണ്ഡവും, പ്രവൃത്തിയും ഊർജവും, ഊർജവും അതിന്റെ പരിവർത്തനവും, താപവും ഊഷ്മാവും, ചലനങ്ങളും ബലങ്ങളും, ശബ്ദവും പ്രകാശവും, സൗരയൂഥം എന്നീ മേഖലകളാണ് ഈ ഭാഗത്തു വരുന്നത്. 8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ മുഴുവൻ അധ്യായങ്ങളും ഉപകാരപ്പെടും.

 

∙ ഗണിതവും മാനസികശേഷിയും (20 മാർക്ക്): ഈ ഭാഗത്ത് അടിസ്ഥാന ക്രിയ, ലസാഗു, ഉസാഗ, ഭിന്നസംഖ്യകൾ, ദശാംശസംഖ്യകൾ, വർഗവും വർഗമൂലവും, ലാഭവും നഷ്ടവും, ശരാശരി, സമയവും ദൂരവും, ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ, ശ്രേണികൾ, സമാന ബന്ധങ്ങൾ, തരംതിരിക്കൽ, ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തൽ, വയസ്സു കണ്ടെത്തൽ, സ്ഥാനനിർണയം, പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം എന്നീ മേഖലകളാണു വരുന്നത്. 

 

Content Summary: Kerala PSC Examination Tips By Mansoorali Kappungal

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com