കേരളത്തിന്റെ  ഉദയം  അഥവാ കേരളാ പിറവി

kerala-piravi
SHARE

ന്യൂജഴ്‌സി∙ നവംബർ 1-ന് ആണല്ലോ  കേരള പിറവി.  അഥവാ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  ജനനം. യഥാർഥ്യത്തിൽ  കേരള  പിറവിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചോ  ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയോ  നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.   ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുകൂടി നാം അറിയണം. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നു വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനമായ   കേരളത്തിന്  ഇപ്പോൾ  65 വയസ്സ്.  സ്നേഹത്തിന്റെയും  സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും   കലകളുടെയും നാടായ  കേരളത്തിന്റെ  ജന്മദിനം 1956 നവംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു.  പ്രത്യേകിച്ചും  ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്  ഈ സംസ്ഥാനം  രൂപം കൊണ്ടത്.

K-piravi

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ   ഉൽപത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള  ഐതിഹ്യത്തിൽ  വിഷ്ണുവിന്റെ   ആറാമത്തെ  അവതാരമായ   പരശുരാമൻ ക്ഷത്രിയ  നിഗ്രഹം കഴിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി  തന്റെ  ആയുധമായ പരശു കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു വീണ്ടെടുത്ത പ്രദേശമാണ് കേരളം എന്നും പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നു.  ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്  കേരളം. ഇതിന്റെ  തെക്കു  കിഴക്ക് തമിഴ്‌നാട്,  വടക്ക് കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും  പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുമാണ്. പുൽമേടുകൾകൊണ്ട്  നിറഞ്ഞ  കുന്നുകളും പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടവും കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന നദികളും  ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കാഴ്ചകളാൽ  സമ്പുഷ്ടമാണ് കേരളം.  കേരളീയരുടെ പൊതു വ്യവഹാരഭാഷ; ദ്രാവിഡഭാഷ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട മലയാളമാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു  മുമ്പ്  ഈ സ്ഥലം  വിവിധ  ഭരണാധികാരികൾക്ക് കീഴിലുള്ള നിരവധി പുറം പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിലും  ഇത് നാല്   സ്വതന്ത്ര പ്രവിശ്യകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായത്‌  ദക്ഷിണ കാനറ (കാസർഗോഡ് മേഖല), മലബാർ, കൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂർ,  എന്നിങ്ങനെ.    ഒന്ന് - മലബാർ,  കാനനൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാൽഘട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള  വടക്ക്-മധ്യ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു,  പ്രദേശങ്ങൾ, രണ്ട് - തൃശ്ശൂരിനും കൊച്ചിക്കും ചുറ്റുമുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ. ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി, അറക്കൽ രാജ്യം, കോലത്തുനാട്, താനൂർ രാജ്യം, വള്ളുവനാട് രാജ്യങ്ങൾ, മറ്റ് നിരവധി ചെറിയ ഫ്യൂഡൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യാ ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും പിന്നീട് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്തു. മൂന്ന് - തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന പഴയ കൊച്ചി രാജ്യം ഉൾപ്പെട്ട മധ്യമേഖല. നാല് - തിരുവനന്തപുരം നഗരം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെക്കേയറ്റത്തെ രാജ്യമായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ എന്നിങ്ങനെ ആയിരുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ  തുടക്കത്തിൽ കോഴിക്കോട് മേഖലയിലെ മാപ്പിള, മുസ്‌ലിംങ്ങൾ, ഹിന്ദു ജമീന്ദർമാർക്കും ബ്രിട്ടീഷ് രാജത്വത്തിനും എതിരെ കലാപം നടത്തി. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂറിലും, കൊച്ചിയിലും രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾക്കും, ജനകീയ സർക്കാരിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു. തുടർന്ന് 1947-ൽ സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യയെ , പാകിസ്ഥാൻ, തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചു. എന്നാൽ 1949 ജൂലൈ 1-ന് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം ലയിപ്പിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി രൂപീകരിച്ചു. തുടർന്ന് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനായി "ഫുക്യാലി കേരള" (ഐക്യകേരളം എന്നർത്ഥം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനം, നിലവിൽ വന്നു ഇത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ  രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദനം നൽകി. 

 ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ശക്തമായ ജനകീയ  ആവശ്യമുയർന്നതിനെ  തുടർന്ന്   സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുന:സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ  തീരുമാനപ്രകാരം  1956-ൽ  സംസ്ഥാന പുനസംഘടന നിയമം പാസാക്കി.  അതിനെ തുടർന്ന്   1956 നവംബർ 1-ന്, മദ്രാസിലെ തെക്കൻ കാനറാ ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്ക്, മദ്രാസിലെ മലബാർ ജില്ല, തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി എന്നീ നാല് തെക്കൻ താലൂക്കുകളില്ലാതെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു.  ഇതിൽ  തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി രാജ്യങ്ങൾ,  അതുപോലെ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ മലബാർ പ്രദേശങ്ങൾ, എന്നിവയെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്  അഥവാ മലയാളം മുഖ്യ ഭാഷയായ പ്രദേശങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് 1956 നവംബർ ഒന്നിന് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമായി  പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ  രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഈ സുപ്രധാന ഐക്യത്തെ കേരളപ്പിറവി ദിനം ഇന്നും അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം കേരള സംസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നു. തുടർന്ന് 1957-ലെ പുതിയ കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ  തന്നെ  ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ    നേതൃത്വത്തിലുള്ള  പുതിയ  കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്  സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു.  ഏതാണ്ട് 1945ൽ  സാൻ മറിനോ  റിപ്പബ്ലിക്കിലെ  തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ  ഉണ്ടായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയത്തിനുശേഷം ആദ്യകാലത്ത്  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകളിൽ  ഒന്നായിരുന്നിത്.  

 ഏതാണ്ട്  560 കിലോമീറ്റർ  നീളവും, 125  കിലോമീറ്റർവീതിയും ഉള്ള ഈ പ്രദേശം  മനോഹരമായ  ബീച്ചുകളാലും  കായലുകളാലും നിബിഡമാണ്.  ഇന്ത്യയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശത്തു  വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന  ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാണ്ട് 44  നദികൾ  ഉണ്ട്  ഇതിൽ 41 എണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടും  3 എണ്ണം കിഴക്കോട്ടും ഒഴുകുന്നു.  ഇത്രയും മനോഹാരിതയേറിയ  ഈ സംസ്ഥാനത്തിനെ  ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നുകൂടി  വിളിക്കുന്നു.  വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ  ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കാൻ കേരളത്തിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  പ്രത്യേകിച്ചും  കേരള തനിമ വിളിച്ചോതുന്ന കഥകളി ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നീ കലാരൂപങ്ങൾ വിദേശികൾക്കേറെ  പ്രിയമുള്ളവ ആണ്.  അതുപോലെ കേരളത്തെപറ്റി  പരാമർശിക്കുന്ന ആദ്യകാല സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥം " ഐതരേയ ആരണ്യക"   എന്ന വൈദിക ഗ്രന്ഥം ആണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഏതാണ്ട്   94% സാക്ഷരതയിൽ  മുന്നിട്ടു  നിൽക്കുന്ന  ഈ  ആധുനിക കേരളത്തെ  14 ജില്ലകളായി   വിഭജിച്ച്  തിരുവനന്തപുരം  സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായി തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട്  ഭരണം  നടത്തുന്നു .  ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം പിറന്ന നാട് തന്നെയാണ്  എന്നതിൽ സംശയമില്ല. സാക്ഷരത, ആരോഗ്യം, കുടുംബാസൂത്രണം, തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളോട്  കിടപിടിക്കുന്നതാണ്.  ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണ ശാല എന്നറിയപ്പെടുന്ന  ഈ കൊച്ചു  കേരളത്തിലാണ് ആദ്യമായി സ്കൂളുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ  ഏർപ്പെടുത്തിയത്.  അതുപോലെ   സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട  ഈ കേരളം  ടൂറിസം  ഒരു വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ചു.  അങ്ങനെ  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദേശികളെ ഇവിടേക്ക്‌ ആകർഷിച്ചു.

എന്നാൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ  ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ  കുറിച്ച്  ഓർക്കുമ്പോൾ  നമ്മൾ നിരാശരാകുന്നു.  കാരണം  വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളാണ് നമ്മൾ  അനുഭവിക്കുന്നത്.  അതുപോലെ   മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും, സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളും  നമ്മുടെ നാടിന്റെ  ശാപം ആയി മാറി.   ഇതെല്ലം മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ  നാം സ്വയം മാറണം,  ചിന്തിക്കണം,  പ്രവർത്തിക്കണം,  ഭാരതമെന്ന പേർ കേട്ടാലഭിമാനപൂരിതമാകണമന്തരംഗം  കേരളമെന്നു  കേട്ടാലോ  തിളക്കണം ചോര നമുക്കു ഞരമ്പുകളിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ ഈ വരികൾ നമുക്ക് എക്കാലവും നെഞ്ചിലേറ്റാൻ  നമ്മുക്ക്  ഒറ്റക്കെട്ടായി  നിൽക്കാം. 

എല്ലാവർക്കും  കേരളാ പിറവിയുടെ ആശംസകൾ !!!

തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
MORE IN MY CREATIVES
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണോ? ചിരിപ്പിച്ച് സജിയേട്ടനും അസിസ്റ്റന്റും | Jan E Man | Manorama Online

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA