ചെറുതോണി (cheruthoni)
Cheruthoni

Cheruthoni  is a town on the banks of Cheruthoni River, a major tributary of the Periyar River, the second longest river in Kerala. The area is known by Cheruthoni Dam, which is a part of Idukki reservoir, which provide hydroelectric power to the region.The town is adjacent to the famous Idukki Arch Dam and the Cheruthoni dam. Other villages adjacent to Cheruthoni are Vazhathope, Thadiyampadu, Karimban, Manjappara, Maniyarankudi, Bhoomiyamkulam, Peppara, Manjikkavala and Painavu.

ചെറുതോണി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് ചെറുതോണി, പെരിയാർ നദിയുടെ പ്രധാന കൈവഴിയായ,  കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി.  ഈ പ്രദേശം ജലവൈദ്യുത പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇടുക്കി റിസർവോയറിന്‍റെ ഭാഗമായ ചെറുതോണി അണക്കെട്ടാണ്.  പ്രസിദ്ധമായ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമിനോടും ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിനോടും ചേർന്നാണ് ഈ പട്ടണം. വാഴത്തോപ്പ്, തടിയമ്പാട്, കരിമ്പൻ, മഞ്ഞപ്പാറ, മണിയാറൻകുടി, ഭൂമിയംകുളം, പേപ്പാറ, മഞ്ഞിക്കവല, പൈനാവ് എന്നിവയാണ് ചെറുതോണിയോട് ചേർന്നുള്ള മറ്റ് വില്ലേജുകൾ.