എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം
Ernakulam Loksabha Constituency

എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഹൈബി ഈഡൻ (കോൺഗ്രസ്) ആണ് നിലവിൽ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കളമശേരി, പറവൂർ, വൈപിൻ, കൊച്ചി, തൃപ്പൂണിത്തുറ, എറണാകുളം, തൃക്കാക്കര എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.