കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം
Kozhikode Loksabha Constituency

കേരളത്തിലെ 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2019 മുതൽ എം.കെ. രാഘവന്‍ (കോൺഗ്രസ്) ആണ് മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ബാലുശേരി, എലത്തൂർ, കോഴിക്കോട് നോർത്ത്, കോഴിക്കോട് സൗത്ത്, ബേപ്പൂർ, കുന്നമംഗലം, കൊടുവള്ളി എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.