ADVERTISEMENT

ദുബായ് ∙ കുടുംബത്തിന് യുഎഇ സന്ദർശിക്കാൻ അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴി ഗ്രൂപ്പ് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അനുമതി. ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് വീസ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞതായി പ്രാദേശിക പത്രം റിപോർട് ചെയ്തു. 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വരുമ്പോൾ വീസാ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഗ്രൂപ്പ് ടൂറിസ്റ്റ് വീസ എടുത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. കുട്ടികൾ തനിച്ചോ മറ്റുള്ളവരോടൊപ്പമോ  വരുമ്പോൾ ഇളവില്ല. വിവിധ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴിയും വീസ ലഭിക്കുമെങ്കിലും സേവന ഫീസ് നൽകേണ്ടിവരും. യുഎഇക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ മുഖേന മാത്രമാണ് ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാകുക. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ വഴി ടൂറിസ്റ്റ് വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ ലഭ്യമാകൂവെന്ന് എൻട്രി ആൻഡ് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രി. ജനറൽ ഖലാഫ് അൽഗൈത്ത്  പറഞ്ഞു.

∙ യുഎഇ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് വീസ 
ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ അപേക്ഷകൾക്ക് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് വീസ ലഭ്യമാണ്.  ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്രസ്വകാല ടൂറിസ്റ്റ് വീസകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിന് 30 മുതൽ 60 ദിവസം വരെ ദൈർഘ്യമുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് പരമാവധി 120 ദിവസത്തേയ്ക്ക് നീട്ടാം.  വീസ കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വീസാ നീട്ടുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കാം. 

∙ ഹ്രസ്വകാല ടൂറിസ്റ്റ് വീസ
30-60 ദിവസത്തെ ഹ്രസ്വകാല ടൂറിസ്റ്റ് വീസ 120 ദിവസത്തേയ്ക്ക് നീട്ടാം.  

∙ ഗ്രൂപ്പ് വീസ (കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്):
അംഗീകൃത ട്രാവൽ ഏജൻസി മുഖേനയുള്ള അപേക്ഷ.  

∙ വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:
വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ചില രേഖകൾ ട്രാവൽ ഏജൻസിക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.  പാസ്‌പോർട്ട് പകർപ്പ്(പാസ്‌പോർട്ടിന് കുറഞ്ഞത് ആറ് മാസമെങ്കിലും സാധുതയുണ്ടായിരിക്കണം).

∙ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആവശ്യമായ രേഖകളും ജിഡിഎഫ് ആർഎ (GDFRA) വെബ്‌സൈറ്റിൽ കാണാം (വെബ്‌സൈറ്റ്: https://smart.gdrfad.gov.ae.)

ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ അപേക്ഷകൾക്ക് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് വീസ ലഭ്യമാണ്. Image Credits: Aaftab Sheikh/Istockphoto.com
ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ അപേക്ഷകൾക്ക് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് വീസ ലഭ്യമാണ്. Image Credits: Aaftab Sheikh/Istockphoto.com

∙ സേവനം ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്കും 
ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്കുമുള്ള എൻട്രി വീസ ജിസിസി രാജ്യങ്ങളിലൊന്നിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വിദേശിക്ക് 30 ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത കാലയളവിലേയ്ക്ക് സന്ദർശകനായി രാജ്യത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശന വീസ അനുവദിക്കാൻ ഈ സേവനം അനുവദിക്കുന്നു, ഒരിക്കൽ മാത്രം നീട്ടാവുന്നതുമാണ്. ഇത് ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ (വെബ്സൈറ്റ്/സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ) വഴി പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.  സേവനം 24/7 ലഭ്യമാണ്.

∙ ആവശ്യള്ള രേഖകൾ: 
രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സാധുവായ പാസ്‌പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാ രേഖ. റസിഡൻസ് പെർമിറ്റിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താമസത്തിന്റെ തൊഴിലും സാധുതയും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റ്. വ്യക്തിഗത ഫോട്ടോ (വെളുത്ത പശ്ചാത്തലം).

∙ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം
https://smart.gdrfad.gov.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഉപയോക്താവായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. തുടർന്ന് സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഡാറ്റ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുകയും വേണം. കുടിശ്ശിക ഫീസ് അടയ്ക്കുക. അംഗീകാരത്തിന് ശേഷം വീസ ഉപയോക്താവിന്റെ ഇ–മെയിലിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കും. റെസിഡൻസി 3 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സാധുതയുള്ളതായിരിക്കണം. പാസ്‌പോർട്ടിന് ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡാറ്റ നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടും. മുൻകാലങ്ങളിൽ യുഎഇയിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർ ഒരു യെല്ലോ പേപ്പർ വാങ്ങി വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. 

ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ സാധാരണയായി ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ എടുക്കും. എങ്കിലും യുഎഇ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് യാത്രക്കാർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ആയി വീസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു.  ഈ നൂതനമായ സമീപനം വ്യക്തികൾ രാജ്യത്തിന് പുറത്താണെങ്കിലും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വീസ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

English Summary:

UAE Group Tourist Visa: Children under 18 can go Free

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com