ADVERTISEMENT

പാടത്തും പറമ്പിലും കൃഷിപ്പണി എളുപ്പമാക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ യന്ത്രോപകരണങ്ങള്‍, ധനസഹായത്തോടെ വാങ്ങാന്‍ സ്മാം പദ്ധതി. യന്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങി തൊഴില്‍ സംരംഭവും തുടങ്ങാം... വീണ്ടുമൊരു സ്മാം പദ്ധതിക്കാലത്തിന് തുടക്കമായി. 2023–24 വർഷത്തെ സബ് –മിഷൻ ഓൺ അഗ്രിക്കൾച്ചർ മെക്കനൈസേഷൻ (സ്മാം) ഇന്നു മുതൽ അപേക്ഷ നൽകാം. കാർഷികോപകരണങ്ങൾ 40 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡിയോടെ വാങ്ങാനുള്ള അവസരമാണ് സ്മാം പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്കും കാർഷികമേഖലയിൽ തൊഴിൽ സാധ്യത തേടുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. 

കേരളത്തിലെ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ

കാലം മാറിയിട്ടും കേരളത്തിലെ പ്രധാന കാർഷികോപകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും?  തൂമ്പാ, അരിവാൾ, ടാപ്പിങ് കത്തി....  ഇവയ്ക്കപ്പുറം എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയിലുള്ളത്? ബ്രഷ്കട്ടറുകളും കറവയന്ത്രങ്ങളും ടില്ലറുകളുമൊക്കെ കേരളത്തില്‍  ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നെല്ല് കൊയ്യുന്നതിനു കംബൈൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും വാസ്തവം. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൊയ്ത്തുയന്ത്രങ്ങളില്‍ നല്ല പങ്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെത്തുന്നവതന്നെ.

ട്രാക്ടറും ടില്ലറുമൊക്കെ കേരളത്തിലെത്തിയിട്ടു ദശകങ്ങളായെങ്കിലും മുന്നേറ്റം തുടരാൻ കഴിയാതെ പോയി. രണ്ടായിരാമാണ്ടിനു ശേഷം നെല്ല് കൊയ്യാൻ കംബൈൻഡ് ഹാർവസ്റ്റര്‍ വന്നപ്പോഴാണ് യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന് വീണ്ടും മുന്നേറ്റമുണ്ടായാത്. തെങ്ങുകയറ്റയന്ത്രവും നാപ്സ്പാക്ക് സ്പ്രെയറും മാത്രമാവാം മറ്റു കൃഷികളിൽ ഒരു പരിധിവരെ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഉപകരണങ്ങൾ. എന്നാല്‍ സ്ഥിതി മാറുകയാണ്. വൈകിയാണെങ്കിലും യന്ത്രങ്ങളുടെ മുരളലും ചീറ്റലുമൊക്കെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ സാധാരണമാകുന്നു. നിലമൊരുക്കാനും മരുന്നുതളിക്കാനും കമ്പുമുറിക്കാനും വിളവെടുക്കാനും മരം കയറാനും ജലാംശം നീക്കാനുമൊക്കെ  യന്ത്രോപയോഗം പതിവായിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രാക്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാടങ്ങളിൽ ഡ്രോണുകൾ പറന്നുനടന്ന് മരുന്നടിക്കുന്നതും കാണാമിപ്പോൾ. വിത്തുമുതൽ വിളവെടുപ്പുവരെ യന്ത്രസഹായമെന്നതിനു പകരം വിത മുതൽ സംസ്കരണംവരെ യന്ത്രങ്ങൾ  എന്നായിരിക്കുന്നു. ആവ ശ്യമനുസരിച്ച്  തിരഞ്ഞെടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ. 

കാടുപിടിച്ചു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയാണെന്നു കരുതൂ. പുല്ലും കുറ്റിച്ചെടികളുമൊക്കെ വെട്ടിമാറ്റാൻ  ബ്രഷ് കട്ടർ മതി. ചെറു മരങ്ങളും മറ്റും മുറിക്കുന്നതിനു ചെയിൻസോ സഹായിക്കും. നിലം ഇളക്കാനും അവിടെ വാരങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ട്രാക്ടറും ടില്ലറും അവയോടു ചേർന്നുള്ള മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും. വാരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വിത്തും വളവുമായി നീങ്ങാൻ വീൽബാരോ അഥവാ അറബാനോ. മരുന്നു തളിക്കാൻ പവർസ്പ്രെയർ മുതൽ ഡ്രോൺവരെ. വിളവെടുപ്പിനും തുടർന്ന് ഉൽപന്നങ്ങൾ കഴുകാനും നുറുക്കാനും പുഴുങ്ങാനും ഉണങ്ങാനും പൊടിക്കാനും സത്തെടുക്കാനുമൊക്കെ വിവിധ തരം ഉപകരണങ്ങൾ.  

smam-1

പുരയിടക്കൃഷിക്കും യന്ത്രങ്ങള്‍

ചെറുകിട കർഷകരുടെ പറമ്പുകളിലേക്ക് ഏതാനും ഉപകരണങ്ങൾ ചുവടെ:

തേങ്ങയിടാന്‍ തെങ്ങുകയറ്റയന്ത്രം, മേൽമണ്ണ് ഇളക്കുന്നതിനും കള നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗാർഡൻ ടില്ലർ, പുല്ലും ചെറുസസ്യങ്ങളും വെട്ടിനീക്കി പറമ്പ് കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ ബ്രഷ് കട്ടർ, വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്നു വിളവെടുപ്പിനു ഫൈബർ തോട്ടികൾ, നിലത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചെറുശിഖരങ്ങൾ  വെട്ടിനീക്കുന്നതിനു ട്രീ പ്രൂണർ, കുഴിയെടുക്കുന്നതിന് ഓഗർ,  ചെറുമരങ്ങളും കമ്പുകളും മുറിക്കുന്നതിന് ചെയിൻ സോ,  കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിനു ഡ്രയർ, കീടനാശിനികളും പോഷകങ്ങളും തളിക്കുന്നതിനു സ്പ്രേയർ.

SMAM

വരുമാനവഴികൾ

കൃഷി സുഗമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം സംരംഭസാധ്യതയായും വരുമാനമാർഗമായും  കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ മാറുന്നു.  കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാരുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു നൽകിയോ അവ ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി‌പ്പണി ചെയ്തുനൽകിയോ വരുമാനം കണ്ടെത്താനാവും. ഒന്നോ രണ്ടോ ഉപകരണം മാത്രമുള്ളവർക്കും അവസരമുണ്ട്. പിന്നീട് വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി സംരംഭം വിപുലമാക്കാം. സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ  യന്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ളവർക്ക് തരിശുഭൂമികള്‍ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു വിപുലമായി കൃഷി ചെയ്ത്  ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാനുമാവും. 

കാർഷികോൽപന്നങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചും മൂല്യവർധന നടത്തിയും അധിക വരുമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. ഉണങ്ങാനും പൊടിക്കാനും നുറുക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾക്കും  സ്മാം പദ്ധതിയില്‍ ധനസഹായം കിട്ടും. ഉപകരണങ്ങൾ  വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്മാം പദ്ധതിയില്‍ അപേക്ഷ നൽകാം. ഹോർട്ടികൾച്ചർ മിഷനും സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായി യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും സാധിക്കാത്തവർക്കായി അവ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന കാർഷിക സേവനകേന്ദ്രങ്ങളും കാർഷിക കർമസേനകളും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം  ഉയർന്നുവരുന്നു.

smam-1

യന്ത്രവൽക്കരണത്തിനു സ്മാം  

കൃഷിക്കാർക്കും കാർഷിക സംഘങ്ങൾക്കും കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സബ്സിഡി നൽകുന്നതാണ് കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ  ചേര്‍ന്നു  നടപ്പാക്കുന്ന സ്മാം. ഇതില്‍ വിലയുടെ 40  മുതൽ 80 വരെ ശതമാനം ധനസഹായമായി നൽകുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യത്തിനായി കൃഷിക്കാർ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലൂടെ കയറിയിറങ്ങേണ്ടതില്ല. ജോലികൾക്കു മുടക്കം വരുത്താതെ ഒഴിവു സമയത്ത് വീടിന്റെ സ്വച്ഛതയിലോ അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഇരുന്ന്  ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷയുടെ സ്ഥിതിയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലെയും പുരോഗതിയും  ഓൺലൈനായിത്തന്നെ അറിയാം.  കാലതാമസമില്ലാതെ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർഷകരുടെ വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നതുമൊക്കെ സ്മാമിനെ മാതൃകാ പദ്ധതിയാക്കുന്നു.  ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫിസുകളില്‍ ഒരിക്കൽപോലും പോകാതെ ലക്ഷങ്ങളുടെ സബ്സിഡി അക്കൗണ്ടിലെത്തുമ്പോൾ 500 രൂപയ്ക്കുവേണ്ടിപോലും കൃഷിഭവന്റെ വരാന്ത നിരങ്ങി പരിചയിച്ച കൃഷിക്കാർ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്.

അപേക്ഷകരും അർഹതയും

കൃഷിക്കാർക്കും കർഷകസംഘങ്ങൾക്കും പദ്ധതിയിലൂടെ യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാം. വ്യക്തികൾക്ക് 60 ശതമാനംവരെ സബ്സിഡി. രണ്ടു ഹെക്ടറിലേറെ  ഭൂമിയുള്ളവർക്ക് 40 ശതമാനം സഹായധനം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഹെക്ടറിൽ താഴെയുള്ളവർക്കും ഒരു ഹെക്ടർ മുതൽ രണ്ടു ഹെക്ടർ വരെയുള്ളവർക്കും 50 ശതമാനം സബ്സിഡി. സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കും 50 ശതമാനം സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. 

തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷക സംഘങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുന്ന കസ്റ്റം ഹയറിങ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് 80 ശതമാനം സബ്സിഡി. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപവരെ വിലയുള്ള  യന്ത്രങ്ങൾക്കും  ഉപക രണങ്ങൾക്കും 40 ശതമാനം സബ്സിഡി. പുതിയ കാർഷികോപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ധനസഹായം നൽകാന്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 

കർഷകർ ചെയ്യേണ്ടത്

ആവശ്യമായവ: സ്ഥലത്തിന്റെ കരമടച്ച രസീത്, സ്ഥലമുടമയുടെ ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിന്റെ കോപ്പി, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ–മെയിൽ ഐഡി.

www.agrimachinery.nic.in എന്ന പോർട്ടലിൽ പ്രവേശിച്ച് direct benefit transfer in agriculture തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുറന്നുവരുന്ന വിൻഡോയിൽ റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫാർമർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുറന്നുവരുന്ന വിൻഡോയിൽ ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അത് ക്ലോസ് ചെയ്തശേഷം രേഖകൾ നൽകി പ്രൊഫൈൽ രൂപീകരിക്കുക. തുടർന്ന് ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം (ഇന്നു മുതൽ അതിന് അവസരമുണ്ട്). മുൻഗണനാ ക്രമത്തിലാണ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുക. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഡീലറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നിർദേശം മൊബൈൽ നമ്പറിൽ ലഭിക്കും. ശേഷം ഡീലറെ തിരഞ്ഞെടുത്തശേഷം ആ ഡീലറുടെ അടുത്തെത്തി മുഴുവൻ തുകയുമടച്ച് മെഷീൻ വാങ്ങാം. തുടർന്ന് ഇൻവോയ്സ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വേരിഫിക്കേഷൻകൂടി പൂർത്തിയായാൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്സിഡിത്തുക അക്കൗണ്ടിൽ വരും. 

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു തവണ ഏതെങ്കിലും 2 യന്ത്രങ്ങളാണ് വാങ്ങാൻ കഴിയുക. സൊസൈറ്റി, ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ളവയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാം. ഇതിന്റെ 80 ശതമാനം സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കും.

വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്

കൈപ്പള്ളിൽ ഗ്രീൻ അഗ്രോ, സംക്രാന്തി, കോട്ടയം

ഫോൺ: 9847514468

English summary: SMAM Scheme for Farmers

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com