വരുമാനസാധ്യതയായി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത പച്ചക്കറിത്തൈകൾ

vegetable-seedlings
SHARE

കേരളംപോലുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാപ്രദേശങ്ങളിലെ പച്ചക്കറിവിളകൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന രോഗമാണ് ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം. സമുദ്രത്തോടു ചേർന്നുകിടക്കുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ അമ്ലത്വമുള്ള മണ്ണിൽ കണ്ടുവരുന്ന റാൽസ്റ്റോണിയ സൊളനേഴ്സിയാരം എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ് വാട്ടരോഗമുണ്ടാക്കുന്നത്. ചെടികളുടെ വേരുകൾക്കും മറ്റും സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ മുറിവുകളിലൂടെ അകത്തു കടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ പെറ്റു പെരുകി ചെടികൾ വളവും വെള്ളവും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്നിരുന്ന ചെടികൾ പെട്ടെന്നു വാടി നശിച്ചുപോകാൻ ഈ ആക്രമണം ഇടയാക്കുന്നു. 

വഴുതന, തക്കാളി, മുളക് എന്നിവയുടെ നേർക്കാണ് രോഗാക്രമണം രൂക്ഷമായി കണ്ടു വരുന്നതെങ്കിലും, കുമ്പളം, കയ്പ, പടവലം തുടങ്ങിയ വിളകളിലും ബാക്ടീരിയൽവാട്ടം അപൂർവമായി കാണാറുണ്ട്. മണ്ണിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ നിയന്ത്രണം എളുപ്പമല്ല. രോഗം കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വഴുതന, മുളക്, തക്കാളി എന്നീ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കുക, മണ്ണിന്റെ അമ്ലത കുറച്ചുകൊണ്ടു വരിക, ബാക്ടീരിയയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു മണ്ണിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കുക, വാട്ടരോഗ പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നിയന്ത്രണമാർഗങ്ങൾ. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും ലാഭകരവുമായ മാർഗം.  പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതു തന്നെ. 

നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വാട്ടരോഗത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴുതന, മുളക്, തക്കാളി ഇനങ്ങൾ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വഴുതനയിൽ ഹരിത, സൂര്യ, ശ്വേത എന്നീ ഇനങ്ങളും, തക്കാളിയിൽ ശക്തി, അനഘ, മനുലക്ഷ്മി എന്നിവയും മുളകിൽ ഉജ്വല, അനുഗ്രഹ എന്നീ ഇനങ്ങളും വാട്ടരോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധശക്തിയുള്ളവയാണ്. വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്ക് ഈ ഇനങ്ങളെല്ലാംതന്നെ മികച്ചതാണ്. എന്നാൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മുന്തിയ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതയും കായ്കളുടെ വലുപ്പവും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇനങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകളാണ് ഉത്തമം.

grafting

മണ്ണിൽക്കൂടി പടരുന്ന രോഗങ്ങളെ ചെറുത്തുനിൽക്കാൻ പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഇനങ്ങളിൽ പച്ചക്കറിവിളകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ  സർവസാധാരണമാണ്. ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഗ്രാഫ്റ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ കേരളത്തിലും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വെള്ളാനിക്കര ഹൈടെക് കൃത്യതാ കൃഷികേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാട്ടരോഗത്തെയും നിമാവിരകളുടെ ആക്രമണത്തെയും ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചുണ്ടയിലോ പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള വഴുതന ഇനങ്ങളിലോ ആണ് തക്കാളിയും വഴുതനയും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 

ഇതിനായി ചുണ്ടയുടെയും ഒട്ടിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന തക്കാളി/വഴുതന എന്നിവയുടെ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളുടെയും തൈകൾ ട്രേകളിൽ പ്രത്യേകം വിത്തു പാകി തയാറാക്കി എടുക്കണം. പൊതുവേ മുളയ്ക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വിത്തായതിനാൽ ചുണ്ടവിത്ത് നേരത്തേതന്നെ ട്രേകളിൽ പാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. രണ്ടാഴ്ചകൊണ്ടവ മുളച്ചുയരും. 8 ആഴ്ചകൊണ്ട് 10–12 സെ.മീറ്റർ ഉയരമെത്തും. ഈ പ്രായത്തിൽ ചുണ്ടത്തൈകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. വഴുതനത്തൈകളാണെങ്കിൽ 35–40 ദിവസം പ്രായമെത്തുന്നതോടെ ഒട്ടിക്കാനായി  തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തക്കാളി, വഴുതന എന്നിവയുടെ മുന്തിയ ഇനങ്ങളുടെ തൈകൾ വിത്തു പാകി 20–25 ദിവസംകൊണ്ട് 10–12 സെ.മീറ്റർ ഉയരം വയ്ക്കും. 

ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി ചുണ്ടത്തൈകളുടെ കടഭാഗം ഏകദേശം 5 സെ.മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിർത്തി ബാക്കി മേൽഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റണം. ഒട്ടിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വഴുതന/തക്കാളി തൈകളും ഇതുപോലെതന്നെ മുറിക്കണം. ഇതിന്റെ കടഭാഗത്ത് 3–4 സെ.മീറ്റർ നീളത്തിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നും ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചു ചെറുതായി ചെത്തണം. മുറിച്ചെടുത്ത ഭാഗം,  ചുണ്ടത്തൈകളുടെ മുറിച്ച ഭാഗത്ത് നെടുകെ 3–4 സെ.മീറ്റർ നീളത്തിൽ മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ്/കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പിളർപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വച്ച തക്കാളി/വഴുതനത്തൈ ചുണ്ടയോടു ചേർന്നിരിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ് ഇട്ടുകൊടുക്കണം. ഇപ്രകാരം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ മിസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ ഒരാഴ്ചയോളം ഏകദേശം 90–95% ആർദ്രതയും 25–30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടും ലഭിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ വയ്ക്കണം. ഒട്ടിച്ച തൈകൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽനിന്നു പുറത്തെടുക്കാം. പോളിഹൗസിൽ ഒരാഴ്ചകൂടി വളർത്തിയ ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലിപ് നീക്കം ചെയ്യാം. 

മുളക്/കാപ്സിക്കം തൈകൾ മുളകിന്റെതന്നെ വാട്ട പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഇനമായ ഉജ്വലയുടെ തൈകളിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനായി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളുടെയും വാട്ട പ്രതിരോധശക്തിയുള്ള ഉജ്വലയുടെയും തൈകൾ പ്രത്യേകം ട്രേകളിൽ പാകിയുണ്ടാക്കണം. 20–25 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളുടെ തൈകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ വളരും. ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് നേരത്തേ തക്കാളിയിലും വഴുതനയിലും അവലംബിച്ച അതേ രീതിതന്നെ തുടരാം. ഉജ്വലയുടെ തൈകൾ 35–40 ദിവസംകൊണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിന് തയാറാകും. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 90–95% വരെ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൈകൾ നടുമ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം 2–3 സെ.മീറ്റർ എങ്കിലും മണ്ണിനു മുകളിലായി നിർത്തി നടണം. തുടക്കത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിനു താഴെ നിന്നു പൊടിക്കുന്ന ശിഖരങ്ങൾ ഒടിച്ചു കളയാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 

മുന്തിയ ഇനം തക്കാളിയും വഴുതനയും മുളകും കേരളത്തിലും കൃഷി ചെയ്യാനുളള സാധ്യതയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ കൈവരുന്നത്. ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത തൈകൾ ഒന്നു പോലും വാട്ടരോഗം നേരിടാത്തതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് നല്ല വിളവും ഉറപ്പാകുന്നു. വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു വനിതയ്ക്ക് ദിവസം 800 മുതൽ 1000 തൈകൾ വരെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി വരുമാനമാർഗം ഉറപ്പാകുകയും ചെയ്യും.

English summary: Vegetable Grafting: The Implications of a Growing Agronomic

MORE IN PETS AND ANIMALS
SHOW MORE
ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
Video

"ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ അച്ഛൻ എന്തിനാ പറയുന്നെ?" ഹൃദയം തുറന്നു വിനീത് | Vineeth Sreenivasan Interview

MORE VIDEOS
FROM ONMANORAMA