ADVERTISEMENT

പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ സുരക്ഷിതമായി സംഭരിക്കാനും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന സർക്കാർ സംരംഭമാണ് ഡിജിലോക്കർ. രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പഴയകാല ഫയലുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫയലിനു പകരം പോക്കറ്റിലെ ഫോൺ മതിയെന്നർഥം. ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റലായി ഹാജരാക്കാം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ നൽകിയാൽ അതതു വകുപ്പുകളിൽനിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം ഡിജിലോക്കർ ആപ്പിലെത്തും. സുപ്രധാന രേഖകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ ഓൺലൈനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമല്ല ബിസിനസ് സംരംഭകർക്കും, ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കും, ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനകൾക്ക് പോലും ഇനി ഡിജി ലോക്കർ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അവരുടെ രേഖകൾ പങ്കിടാനുള്ള ഒരു ഫലപ്രദമായ മാർഗമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏത് രേഖയും സൗകര്യപ്രദമായി ഫോണിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടാനും ഡിജിലോക്കർ ഉപയോഗിക്കാം. ഡിജിലോക്കർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നത് പരിശോധിക്കാം 

റജിസ്ട്രേഷനായി

∙റജിസ്‌ട്രേഷനായി ഡിജിലോക്കർ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക (https://www.digilocker.gov.in/) .അതുമല്ലെങ്കിൽ  സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.മൊബൈൽ നമ്പറോ ആധാർ നമ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

∙സ്ഥിരീകരണത്തിനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു OTP അയയ്ക്കും. ഒരു സുരക്ഷിത പിൻ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യാനാകും.

∙റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ/ആധാർ നമ്പറും സൃഷ്ടിച്ച പിൻ നമ്പറും ഉപയോഗിച്ച് ഡിജിലോക്കർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എപ്പോഴും ലോഗിൻ ചെയ്യാം.

രേഖകൾ രണ്ടുവിധം

വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേരിട്ടു ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെ ‘ഇഷ്യൂഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് നമ്പർ നൽകിയാൽ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് ഫോണിലെത്തും. അതേസമയം, സ്കാൻ ചെയ്ത ഏതു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സൂക്ഷിക്കാനായി സ്പേസും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സേവനങ്ങൾ

സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ഡിജിലോക്കർ നേരിട്ട് രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു. അവ എങ്ങനെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാമെന്നത് ഇതാ:

ഹോം വിഭാഗം രേഖകൾ വകുപ്പ് പ്രകാരം തരംതിരിക്കുന്നു (കേന്ദ്ര സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ). ആവശ്യമായ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇഷ്യൂവിംഗ് ഏജൻസി ഏതെന്ന് നോക്കുക :ഡോക്യുമെൻ്റിനായി പ്രത്യേക ഇഷ്യൂവിംഗ് ഏജൻസി തിരഞ്ഞെടുക്കുക (ഉദാ. പാൻ ഇഷ്യൂവിംഗ് അതോറിറ്റി).

രേഖകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ (ആധാർ നമ്പർ, പാൻ നമ്പർ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ) നൽകുക. ലഭിച്ച ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഡിജിലോക്കറിന്റെ 'ഇഷ്യു ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ' വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം

പ്രധാന രേഖകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനും DigiLocker‌ അനുവദിക്കുന്നു.

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകും.

പ്രമാണം ചേർക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഫോൾഡറുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും( സർട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, ഐഡി കാർഡുകൾ തുടങ്ങിയവകൾക്കായി പ്രത്യേകം).

എങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം ?

ഡിജിലോക്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഒരാളെത്തിയാൽ ഫോണിലെ ഡിജിലോക്കർ ക്യുആർ കോഡ് സ്കാനർ വഴി സ്കാൻ ചെയ്യാം. യഥാർഥമെങ്കിൽ 'വെരിഫൈഡ്' സന്ദേശം ലഭിക്കും.

കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ:

രേഖകൾ പങ്കിടൽ: സമ്മതത്തോടെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പ്രമാണങ്ങൾ പങ്കിടാൻ DigiLocker അനുവദിക്കുന്നു. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കോ റജിസ്ട്രേഷനുകൾക്കോ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

ഇ–ആധാർ ചേർക്കുന്നു:  ഇ-ആധാർ നേരിട്ട് ഡിജിലോക്കറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

സുരക്ഷാ നടപടികൾ:

2048ബിറ്റ് എസ്എസ്എൽ എൻക്രിപ്ഷൻ: സുരക്ഷിതമായ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ – സുരക്ഷിത ലോഗിനുകൾക്കായി ഒടിപികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 സർട്ടിഫൈഡ് ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ – വളരെ സുരക്ഷിതവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതുമായ സൗകര്യങ്ങളിലാണ് ഡാറ്റ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary:

The DigiLocker platform, launched in 2015, operates as an app to store users’ digital records.

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com