ADVERTISEMENT

2025-26 ഫുൾബ്രൈറ്റ്-നെഹ്‌റു മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഫെലോഷിപ്പുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. അക്കാദമിക മികവ്, നേതൃപാടവം എന്നിവയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്. അമേരിക്കൻ ബിരുദത്തിന് തുല്യമായ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ, കുറഞ്ഞത് മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രഫഷനൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള, പഠനശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനും മാതൃരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും താൽപര്യമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫുൾബ്രൈറ്റ്-നെഹ്‌റു മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഫെലോഷിപ്പുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കണോമിക്സ്, പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം/പഠനം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണം, രാജ്യാന്തര കാര്യങ്ങൾ, ഇന്റർനാഷനൽ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്, ജേണലിസം, മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, പൊതു ഭരണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, നഗര, പ്രാദേശിക ആസൂത്രണം, സ്ത്രീ പഠനങ്ങൾ/ലിംഗ പഠനം എന്നിവയിൽ അമേരിക്കയിലെ കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നതിന് രണ്ട് വർഷത്തേക്കു ഫെലോഷിപ്പുകൾ നൽകും.

J-1 എക്സ്ചേഞ്ച് വീസ, യാത്രാ ചെലവുകൾ, ട്യൂഷൻ ഫീസ്, ജീവിത ചെലവുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ എന്നിവ പഠന കാലയളവിൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷകർ ഒരു അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് കുറഞ്ഞത് 55% മാർക്കോടെ അമേരിക്കൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദത്തിന് തുല്യമായ നാല് വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ നേടിയിരിക്കണം.

നേതൃത്വത്തിലും കമ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിലും പരിചയം ആവശ്യമാണ്. അമേരിക്കൻ സർവകലാശാലയിൽനിന്ന് മറ്റൊരു ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ, തൊഴിലുടമയുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിക്കണം. ഫെലോഷിപ്പ് കാലയളവിലേക്ക് അവധി അനുവദിക്കുമെന്ന് തൊഴിലുടമ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം.

പഠന മേഖലകൾ 
അപേക്ഷകർക്ക് താൽപര്യമുള്ള മേഖലയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പഠന മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം- ഉൽപാദനം, ഡിമാൻഡ്, സമൂഹത്തിലെ വിഭവങ്ങളുടെ വിഹിതം, സാമ്പത്തിക പ്രവണതകൾ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ഡവലപ്‌മെന്റ് ഇക്കണോമിക്‌സ്, ഇന്റർനാഷനൽ ഇക്കണോമിക്‌സ്, മാക്രോ ഇക്കണോമിക്‌സ്, മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്‌സ്, ലേബർ ഇക്കണോമിക്‌സ്, അഗ്രികൾചറൽ ഇക്കണോമിക്‌സ്, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്നിവ ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം/പഠനം: എൻവയോൺമെന്റൽ ടോക്‌സിക്കോളജി, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്‌സ് മാനേജ്‌മെന്റ്, മലിനീകരണ പ്രതിരോധം, പരിസ്ഥിതി നിയമം, എൻവയൺമെന്റൽ എൻജിനീയറിങ്, പാരിസ്ഥിതിക നയവിശകലനം എന്നിവയും ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണം: നയ ആസൂത്രണം മാനേജ്‌മെന്റ്, വിദ്യാർഥി കാര്യങ്ങൾ, അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങൾ, പ്രവേശനം, എൻറോൾമെന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്, പാഠ്യപദ്ധതി രൂപകൽപന, പഠന വിലയിരുത്തൽ, സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെന്റ്, പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ, കമ്യൂണിറ്റി ബന്ധങ്ങൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രാജ്യാന്തരവൽക്കരണം, ഗുണനിലവാരം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉറപ്പും ഉപയോഗവും.

ഇന്റർനാഷനൽ അഫയേഴ്സ്: വിദേശ നയം, സംഘർഷ പരിഹാരം, രാജ്യാന്തര സുരക്ഷ, തന്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക നയം, പരിസ്ഥിതി, ഊർജ നയം, അഭയാർഥി, കുടിയേറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, ലിംഗ നയം എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുടെ പഠനം.

ഇന്റർനാഷനൽ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്: ബിസിനസ് നിയമം, വാണിജ്യ, വ്യാപാര നിയമം, തൊഴിൽ, തൊഴിൽ നിയമം, പരിസ്ഥിതി നിയമം, ആഗോള ആരോഗ്യ നിയമം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും നിയമങ്ങളും, രാജ്യാന്തര സംഘടനകൾ, സെക്യൂരിറ്റികൾ, സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം, വ്യവഹാര നിയമം, നികുതി നിയമം തുടങ്ങിയവ.

ജേണലിസവും മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷനും: അച്ചടി, പ്രക്ഷേപണം, നവമാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബഹുജന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം. ഉപ-സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ മീഡിയ മാനേജ്മെന്റ്, കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മീഡിയ മാനേജ്‌മെന്റ്, പ്രിന്റ് ജേണലിസം, ഓൺലൈൻ ജേണലിസം, ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് (റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ്) ജേണലിസം, ആശയവിനിമയ ഗവേഷണവും തന്ത്രവും എന്നിവ ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ: സർക്കാർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവന, മാനേജ്മെന്റ് പഠനം. പോളിസി അനാലിസിസ്, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇന്റർനാഷനൽ ഡവലപ്‌മെന്റ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ മാനേജ്‌മെന്റ്, സിറ്റി/അർബൻ ഡവലപ്‌മെന്റ് എന്നിവയും ഉപവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പൊതുജനാരോഗ്യം: ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, പാരിസ്ഥിതികവും തൊഴിൽപരവുമായ ആരോഗ്യം, പകർച്ചവ്യാധി, ആരോഗ്യ നിയമം, ബയോ എത്തിക്‌സ്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, ആരോഗ്യ നയവും മാനേജ്‌മെന്റും, പൊതുജനാരോഗ്യ വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ, രാജ്യാന്തര ആരോഗ്യം, പ്രത്യുൽപാദന, മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

നഗര, പ്രാദേശിക ആസൂത്രണം: സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗതാഗത നയം, ആസൂത്രണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും, ജലവും ശുചിത്വവും, നഗര-ഗ്രാമ ആസൂത്രണം, തുല്യത, പൊതു ഇടം പ്രോഗ്രാമിംഗും ഭരണവും, ഭൂവിനിയോഗം, കമ്യൂണിറ്റി ദർശനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നഗര, പ്രാദേശിക ആസൂത്രണത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം. നഗര പ്രതിരോധം, പാർപ്പിടം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വികസനം, മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയവ.

സ്ത്രീകളുടെ പഠനം/ലിംഗ പഠനം: വികസനം, ആരോഗ്യം, ചരിത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, ലൈംഗികത, നിയമം, നയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സ്ത്രീകൾ, ഫെമിനിസം, ലിംഗഭേദം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം.

അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി www.apply.iie.org/ffsp2025 മേയ് 15 വരെ സമർപ്പിക്കാം. 2024 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനു മുൻപ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ www.usief.org.in 

അമേരിക്കയിൽ ഫുൾബ്രൈറ്റ്-നെഹ്‌റു പോസ്റ്റ് ഡോക് ഫെലോഷിപ്പ് 

ഇന്ത്യ- ഫുൾബ്രൈറ്റ് നെഹ്‌റു ഫെലോഷിപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷകർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണ കാലയളവിലെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും (Early career researchers), ഗവേഷകർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പുകൾ കഴിവുള്ള ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും അവരുടെ ഗവേഷണ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവസരങ്ങൾ നൽകും. വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായി ചേർന്ന് ദീർഘകാല സഹകരണ ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

അമേരിക്കയിലെ ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗവേഷകർക്ക് സന്ദർശന കാലയളവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ക്ഷണക്കത്ത് ആവശ്യമാണ്. J-1 വിസ പിന്തുണ, പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപൻഡ്, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, റൗണ്ട്-ട്രിപ്പ് വിമാന യാത്ര, പ്രഫഷനൽ അലവൻസ്. ആശ്രിത അലവൻസ്, രാജ്യാന്തര യാത്ര എന്നിവ ലഭിക്കും.

പിഎച്ച്ഡി. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഎം, നാല് വർഷ ബിരുദം, സമീപകാല പ്രസിദ്ധീകരണം, തൊഴിലുടമയുടെ അംഗീകാരം, ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ് അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

കൃഷി ശാസ്ത്രം; നരവംശശാസ്ത്രം; ബയോ എൻജിനീയറിങ്; രസതന്ത്രം; കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് (സൈബർ സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, ക്വാണ്ടം കംപ്യൂട്ടിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ്സ്, മെഷീൻ ലേണിങ്, ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ, എർത്ത് സയൻസസ്, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസ നയവും ആസൂത്രണവും, ഊർജ പഠനം, ചരിത്രം, ഭാഷ/സാഹിത്യം/ഭാഷാശാസ്ത്രം, മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് (പാരിസ്ഥിതിക പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകി), ഗണിത ശാസ്ത്രം, ന്യൂറോ സയൻസസ്, പ്രകടന കലകൾ, ഭൗതികശാസ്ത്രം, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (ഇന്റർനാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ); മനഃശാസ്ത്രം, പൊതുജനാരോഗ്യം (പാൻഡെമിക് തയാറെടുപ്പും സമഗ്രമായ നിരീക്ഷണവും (ജീനോമിക് നിരീക്ഷണം, മലിനജല നിരീക്ഷണം, സീറോ നിരീക്ഷണം), പൊതു നയം, സോഷ്യോളജി, നഗര, പ്രാദേശിക ആസൂത്രണം (സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾക്കും മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകി), ദൃശ്യ കലകൾ, സ്ത്രീകളും ലിംഗ പഠനങ്ങളും എന്നീ മേഖലകളിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

അപേക്ഷകൻ ഒരു പ്രശസ്ത ജേണലിൽ പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അവർ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ (30 പേജിൽ കൂടാത്ത) സമീപകാല പ്രസിദ്ധീകരണം (പേപ്പറിന്റെ/ലേഖനത്തിന്റെ പകർപ്പ്) അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഫെലോഷിപ്പ് കാലയളവിലേക്ക് അവധി അനുവദിക്കുമെന്ന് തൊഴിലുടമ സൂചിപ്പിക്കണം. സർക്കാർ ധനസഹായത്തോടെയുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളും അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി https://apply.iie.org/fvsp2025 വഴി 2024 ജൂലൈ 15 വരെ സമർപ്പിക്കാം. www.usief.org.in

English Summary:

Apply for the Fulbright-Nehru Master's Fellowships 2025-26

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com