ADVERTISEMENT

അശ്വതി: ധനപരമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഡിപ്പാട്ടുമെന്റ് തല ടെസ്റ്റുകളിൽ ഉന്നതവിജയം കരസ്ഥമാക്കും. അനാവശ്യമായ ആരോപണങ്ങൾ മൂലം ദമ്പതികൾ കലഹിക്കാനിട വരും. വളരെ ആലോചിച്ചശേഷം മാത്രം തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈകൊള്ളണം.

ഭരണി: വാഹനത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. ബിസിനസിൽ ധനനഷ്ടം. ഭക്ഷണ സുഖം കുറയും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. വിദേശത്ത് നിന്നും ധനലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉത്സാഹവും സാമര്‍ഥ്യവും ഉണ്ടാകും. മനഃസന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. ചെലവുകൾ കൂടും.

കാർത്തിക: വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ആവശ്യത്തിലധികം മാനസിക സംഘർഷം. വിശ്രമം കുറയും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലസമയം. ബിസിനസിൽ വളരെ ആലോചിച്ചശേഷം മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ കൈകൊള്ളണം. ഗൃഹത്തില്‍ മംഗള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കാനിടയുണ്ട്.

രോഹിണി: ധനപരമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മുഖേന ധനച്ചെലവ് കൂടും. ബിസിനസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധി. വിലപിടിപ്പുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ കേടാകുവാൻ സാധ്യത. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അലസത പ്രകടമാകും.

മകയിരം: സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുചേരും. ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണ്ടിവരും. തടസ്സങ്ങൾ മാറി കാര്യപുരോഗതിയുണ്ടാകും. വിവാഹാലോചനകളിൽ തീരുമാനം. ഭൂമി സംബന്ധമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനോ ശത്രുതയ്ക്കോ സാധ്യത. പൊതുവെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്സാഹവും സാമര്‍ഥ്യവും അനുഭവപ്പെടും.

തിരുവാതിര: തൊഴിൽരംഗത്തു നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കും. ത്വക്‌രോഗ സാധ്യത. കർമരംഗത്ത് പലവിധ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് തക്ക ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികൾക്ക് അൽപം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലരാകും.

പുണർതം: മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം വർധിക്കും. പണച്ചെലവധികരിക്കും. പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ഗാർഹികകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതായി വരും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അലസത വർധിക്കും. പതിവിൽകവിഞ്ഞ അലസത അനുഭവിക്കും.

പൂയം: ധനപരമായി അനുകൂലം. സന്താനങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി. വിശ്രമം കുറയും. ബന്ധുജനങ്ങൾ മുഖേന മനഃസന്തോഷത്തിന് സാധ്യത. പുതിയ തൊഴിലിനു ശ്രമിക്കുന്നവർ സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ വഴി കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. പൊതു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രശസ്തി. സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.

ആയില്യം: മാനസിക സന്തോഷം വർധിക്കും. കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിലും ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഏർപ്പെടാൻ യോജിച്ച സമയമല്ല. ഉടമ്പടി ജോലികൾ യഥാസമയം ചെയ്ത് തീർക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരും. പിതൃജനങ്ങൾക്ക് രോഗാരിഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും.

മകം : മാതാവിനോ മാതൃജനങ്ങൾക്കോ അരിഷ്ടത. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അന്യരുടെ ഇടപെടൽ. പഴയ വാഹനം മാറി പുതിയതു വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റിവയ്ക്കും. സന്താനങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകും. ഗൃഹനവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ ഏര്‍പ്പെടും.

പൂരം : കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് മോചനം. സത്കർമങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവിടും. വിവാഹം വാക്കുറപ്പിക്കും. തൊഴിൽപരമായ ഉയർച്ച. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അനാവശ്യ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ പണം ധൂർത്തടിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. മംഗളകര്‍മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കും. ദാമ്പത്യ സുഖവും മനഃസന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടും.

ഉത്രം : തൊഴിൽപരമായി അനുകൂല സാഹചര്യമാണ്. വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവാഹ ആലോചന വാക്കുറപ്പിക്കും. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യത.

അത്തം: സഹപ്രവർത്തകർ നിമിത്തമായി മനോവിഷമം. സാഹസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും. വാഹനം വാങ്ങുവാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയം കാണും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂല സമയം. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകും.

ചിത്തിര: മുൻപിൻ ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കും. സുഹൃത്തുകളുടെ പെരുമാറ്റം അനുകൂലമായിരിക്കില്ല. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചെറിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. ബിസിനസിലൂടെയുണ്ടായ ധനനഷ്ടം മറികടക്കാന്‍ സാധിക്കും.

ചോതി: സന്താനഗുണ വർധന. രോഗദുരിതത്തിൽ ശമനം. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം. ദേഹസുഖം കുറഞ്ഞിരിക്കും. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ശമിക്കുന്നതിന് സാധ്യത. കർമരംഗത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് തൊഴിൽ ഭാരം വർധിക്കും.

വിശാഖം: സുഹൃദ് ഗുണം വർധിക്കും. സർക്കാർ ആനുകൂല്യം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സഞ്ചരിക്കും. വിദേശത്ത് തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തടസപ്പെട്ടു കിടന്ന ശമ്പള കുടിശിക ലഭിക്കും. ഗൃഹത്തിൽ ബന്ധുസമാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കുവാൻ അവസരം. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾക്ക് ശമനം.

അനിഴം : ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കാണില്ല. ബന്ധുഗുണം ലഭിക്കും. ഔഷധ സേവ വേണ്ടി വരും. ഗൃഹത്തിൽ ബന്ധുസമാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല സമയമല്ല. തൊഴിൽപരമായി മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമി സംബന്ധമായ ക്രയവിക്രയങ്ങൾ തീരുമാനമാകും.

തൃക്കേട്ട : ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ ഭിന്നത. ദാമ്പത്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശമിക്കും. സാമ്പത്തികമായി വിഷമതകൾ നേരിടും. സന്താനങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രാഭരണാദികൾ ലഭിക്കും. മാനസിക സംഘർഷത്തിൽ അയവ്. വിവാഹ സംബന്ധമായ നിർണായക തീരുമാനം എടുക്കും.

മൂലം: സുഹൃദ് സഹായം വർധിക്കും. ഗൃഹ നിർമാണത്തിൽ പുരോഗതി. ഔഷധ സേവ വേണ്ടിവരും. സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നത. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഷ്ടഭക്ഷണം ലഭിക്കും. മനസിനിണങ്ങിയ ജീവിതപങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വിജയിക്കും.

പൂരാടം: വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തിരിച്ചടികൾ. സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് നല്ല സമീപനവും സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് നേട്ടം. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം അനുഭവപ്പെടും.

ഉത്രാടം: ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. മനഃസുഖം കുറയും. ജലദോഷം, പനി എന്നിവ പിടിപെടുവാൻ സാധ്യത. കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. അവിചാരിതമായി പണം ചെലവഴിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ സഹകരണം മുഖേന ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കും.

തിരുവോണം: ബിസിനസ് പുഷ്ടിപ്പെടും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ. സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവുണ്ടാകും. സംസാരം പരുഷമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗൃഹസംബന്ധമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നോ സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽ നിന്നോ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും.

അവിട്ടം: സന്താനങ്ങൾക്കായി പണച്ചെലവ്. ഗൃഹത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകും. സഹോദരങ്ങളിൽ മുതിർന്ന ബന്ധുക്കൾ മുഖേന സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. പലവിധ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ചതയം: തൊഴിൽസംബന്ധമായ തർക്കങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയും. അനാവശ്യ സംസാരം ഒഴിവാക്കുക. മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കണം. സഹോദരസ്ഥാനീയരിൽ നിന്നും ഗുണാനുഭവം ലഭിക്കും. മാതാവില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മനഃസന്തോഷം ലഭിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി: ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാം. തൊഴിൽപരമായ മാറ്റങ്ങൾ. അനാവശ്യ മാനസിക ഉത്ക്കണ്ഠ. ഗൃഹസുഖം കുറയും. പ്രവർത്തന വിജയം കൈവരിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സൂക്ഷിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യണം. അനാവശ്യചിന്തകൾ മുഖേന മനസ് അസ്വസ്ഥമാകും.

ഉത്തൃട്ടാതി: ഉദരസംബന്ധമായ വിഷമതകൾക്കായി ഔഷധ സേവവേണ്ടിവരും. അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് രോഗദുരിത സാധ്യത. ബിസിനസിലും ഊഹകച്ചവടത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ധനനഷ്ടത്തിന് സാധ്യത. തൊഴില്‍ രഹിതർക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ തടസം നേരിടും. പരീക്ഷകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം ലഭിക്കുകയില്ല.

രേവതി: മനസിന് സന്തോഷ സൂചകമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കും. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അരിഷ്ടത. സഞ്ചാരക്ലേശം അനുഭവിക്കും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അന്യരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ ചാടും. ഇഴജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Sajeev Sastharam, 2024 April 07 to 13

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com