ADVERTISEMENT

മേടക്കൂർ ( അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തിക 1/4): വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് രണ്ടാം പകുതിയോടെ സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും പഠനകാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയും പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതവിജയവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം ലഭിക്കും. ലേഖകന്മാർക്കും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

എടവക്കൂർ (കാർത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2): അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. തടസ്സങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയും.സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടാകും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. മനക്ലേശം ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്. വിദേശത്ത് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദീർഘകാലമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി കൂടുതൽ മികച്ചത് ആയിരിക്കും.

മിഥുനക്കൂർ (മകയിര്യം1/2, തിരുവാതിര, പുണർതം 3/4): ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വർഷമാണിത്. തുടക്കം വളരെഗുണകരമാണെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയോടെ ചെലവുകൾ എല്ലാം വർധിക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർധിക്കാം. മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർധിക്കും. വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കർക്കടകക്കൂർ (പുണർതം 1/4, പൂയം, ആയില്യം): വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കാലമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.സ്ഥാനക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ഈ വർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂർ ( മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4): വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി വലിയ ഭാഗ്യം ഉള്ളതായിരിക്കും.സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെല്ലാം തൃപ്തികരമായി തുടരും. പല കാര്യങ്ങളും മുടക്കമില്ലാതെ കൊണ്ടുനടത്താൻ സാധിക്കും. മക്കളുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനിക്കാവുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ തായിരിക്കും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ അധ്വാനഭാരമെല്ലാം വർധിക്കാൻ ഇടയാകും.വിദേശ യാത്ര നടത്താൻ കഴിയും.

കന്നിക്കൂർ (ഉത്രം 3/4,അത്തം, ചിത്തിര1/2): വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്നീട് ഭാഗ്യവും സന്തോഷവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അവിചാരിതമായ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. പല വഴിയിലൂടെ പണം വന്നു ചേരും. കുടുംബജീവിതം തൃപ്തികരമാകും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹം നടക്കും. പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കും.

തുലാക്കൂർ (ചിത്തിര1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4): പുതിയ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പല അവസരങ്ങളും തേടിയെത്തും . അംഗീകാരങ്ങളും ബഹുമതികളും ലഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഒന്നിലേറെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ധാരാളം യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരും. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പല തടസ്സങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായി വരും പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റും മുടങ്ങാതെ നടത്തുക.

വൃശ്ചികക്കൂർ (വിശാഖം1/4,അനിഴം, തൃക്കേട്ട): വർഷാരംഭം പല കാര്യങ്ങളും മന്ദഗതിയിൽ ആകും. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും .വരുമാനം വർധിക്കും. പ്രവർത്തന രംഗത്ത് കൂടുതൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. മകനെ കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. വീട് മോടി പിടിക്കും. വസ്തു ഇടപാടുകൾ ലാഭകരമായി നടത്തും. കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും.

ധനുക്കൂർ (മൂലം,പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4): പുതുവർഷാരംഭം മുതൽ സാമ്പത്തികമായി ഗുണകരമാണ്. വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. പുതിയ വാഹനത്തിനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതി അത്ര ഗുണകരമല്ല ഈശ്വരാധീനം കുറഞ്ഞ കാലമാണ്. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ഒന്നും ഈ സമയം തുടങ്ങരുത്.

മകരക്കൂർ (ഉത്രാടം3/4,തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2): പുതിയ വാഹനം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. വീട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കും. പുതിയ ഉത്തര വാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും.ദീർഘകാലമായി കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. പഠനകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്യോഗസ്ഥകൾക്ക് പുതിയ ജോലി കിട്ടും. സർക്കാരിൽ നിന്നും ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും.

കുംഭക്കൂർ (അവിട്ടം1/2, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി 3/4): പൊതുവേ ഗുണകരമായ ഫലം തരുന്ന ഒരു വർഷാണിത്. ധാരാളം യാത്രകൾ വേണ്ടി വരും. പുണ്യകർമങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ അനുഷ്ഠിക്കു ക. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറും. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ പകുതി. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. സ്തംഭിച്ചു നിന്ന പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. വരുമാനം മെച്ചപ്പെടും. പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയത് സ്വന്തമാക്കും.

മീനക്കൂർ (പൂരുരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി ,രേവതി): വരുമാനം തൃപ്തികരമാണ്. പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടും. പുതുതായി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുക. വീട് മോടി പിടിപ്പിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കും. സാഹിത്യ രംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. വീട് വിട്ട് കഴിയേണ്ടി വരാം. വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി അത്ര മെച്ചമല്ല. പല കാര്യങ്ങൾക്കും മുടക്കം ഉണ്ടാകും.പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും യഥാസമയം നടത്തുക.

ലേഖകൻ
Dr. P. B. Rajesh
Rama Nivas, Poovathum parambil
Near ESI Dispensary, Eloor East
Udyogamandal P.O, Ernakulam 683501
email : rajeshastro1963@gmail.com
Phone : 9846033337

English Summary:

2024 Yearly Prediction by P B Rajesh

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com