ADVERTISEMENT

മേടം രാശി (Aries) (ജന്മദിനം മാർച്ച് 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 20 വരെയുള്ളവർ): സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒത്തു കൂടാനും പുതിയ പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാനും അനുകൂലമായ കാലമാണിത്. ജലദോഷം, നീരുവീഴ്ച തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാൻ ഇടയുണ്ട്. പങ്കാളിയെ സഹായിക്കാൻ തയാറാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും. ചെറു യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരാം.

ഇടവം രാശി (Taurus) (ജന്മദിനം ഏപ്രിൽ 21 മുതൽ മേയ് 21 വരെയുള്ളവർ): ടെൻഷനും മനഃക്ലേശവും ആയി തുടങ്ങുന്ന വാരം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരാം. മക്കളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച സന്തോഷം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരാം. ബന്ധുക്കളുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാകും.

മിഥുനം രാശി (Gemini) (ജന്മദിനം മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ളവർ): വലിയ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു വാരമാണിത്. പുതിയ ജോലിനേടാനാകും. പങ്കാളിയിൽ നിന്നും വലിയ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനഭാഗ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പണയം വെച്ച ഉരുപ്പടികൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായി കലഹിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കർക്കടകം രാശി (Cancer) (ജന്മദിനംജൂ ൺ 22 മുതൽ ജൂലൈ 23 വരെയുളളവർ): കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാരമാണിത്. സ്വന്തമായി വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഉല്ലാസ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാനും യോഗം ഉണ്ട്. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടാനില്ല. സഹോദരനെ സഹായിക്കേണ്ടതായി വരാം. പലവിധ പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കും.

ചിങ്ങം രാശി (Leo) (ജന്മദിനം ജൂലൈ 24 മുതൽ ഓഗസ്‌റ്റ് 23 വരെയുള്ളവർ): എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഉത്സാഹം കൂടുതലായി തോന്നും. പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. നിലവിലെ ഉദ്യോഗം മാറി പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ പഠന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദേശത്തു നിന്നും സന്തോഷകരമായ വാർത്ത എത്തിച്ചേരും. ദൈവാധീനമുള്ള കാലമാണ്. വരുമാനം വർധിക്കും.

കന്നി രാശി  (Virgo) (ജന്മദിനം ഓഗസ്‌റ്റ് 24 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 23 വരെയുള്ളവർ): ചെറിയ യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാരമാണിത്. വരവിലും അധികമായ ചെലവുകൾ വന്നു ചേരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് കാലം അനുകൂലമല്ല പ്രാർഥനകളും വഴിപാടുകളും മുടങ്ങാതെ നടത്തുക. കുടുംബ പരദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഹാരമാണ്. ഉന്നത വ്യക്തികളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് അനുകൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

തുലാം രാശി  (Libra) (ജന്മദിനം സെപ്‌റ്റംബർ 24 മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 23 വരെയുള്ളവർ): പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഒരുപാട് കാലമായി കാത്തിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സഫലമാകും. സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. കലാരംഗത്ത് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

വൃശ്‌ചിക രാശി  (Scorpio) (ജന്മദിനം ഒക്‌ടോബർ 24 മുതൽ നവംബർ 22 വരെയുള്ളവർ): ഔദ്യോഗികമായി പല നേട്ടങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണിത്. പല കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായി മാറി വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും. ഉല്ലാസയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഒരുപാട് പണം കൈവശം വന്നുചേരാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് ലഭിക്കും. വാഹനത്തിനായി കൂടുതൽ പണം മുടക്കേണ്ടി വരും.

ധനു രാശി (Sagittarius) (ജന്മദിനം നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 22 വരെയുള്ളവർ): ഭാഗ്യവും ഈശ്വരാധീനവും ഏറ്റവും അനുകൂലമായ വാരമാണ്. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടും. മക്കളുടെ ഉയർച്ചയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് സാധ്യത തെളിയും. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

മകരം രാശി (Capricorn) (ജന്മദിനം ഡിസംബർ 23 മുതൽ ജനുവരി 20 വരെയുള്ളവർ): ആഴ്ചയുടെ ആരംഭത്തിൽ പല തടസ്സങ്ങളും നേരിടുവെങ്കിലും പിന്നീട് അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കും. പങ്കാളികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ അലസരാവാൻ ഇടയുണ്ട്. വീട് നിർമാണം ആരംഭിക്കും. എടുത്തുചാടിയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം.

കുംഭം രാശി (Aquarius) (ജന്മദിനം ജനുവരി 21 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 19 വരെയുള്ളവർ): പുതിയ പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നടക്കും. നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണിത്. കുടുംബജീവിതം സമാധാനം നിറഞ്ഞതായി മാറും. അസുഖങ്ങൾ പൂർണമായി വിട്ടുമാറും. പല കാര്യങ്ങൾക്കും ആരംഭത്തിൽ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

മീനം രാശി (Pisces) (ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ളവർ):മനസ്സ് സമാധാനം കുറഞ്ഞ ഒരു കാലമായി അനുഭവപ്പെടും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ധനസ്ഥിതി തൃപ്തികരമായി തുടരും. പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ അകന്നു കഴിയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കും. പൊതുവേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും അലസത തോന്നാൻ ഇടയുണ്ട്. പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും.

English Summary:

Weekly Zodiac Prediction by P B Rajesh 2024 March 24 to 30

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com