ADVERTISEMENT

അശ്വതി: നയതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലുള്ള യുക്തിയും നിഷ്കർഷയും പുതിയ തലങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടതായി വരും. 

ഭരണി: ആജ്ഞാനുവർത്തികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും യാഥാർഥ്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ സർവാത്മനാ സ്വീകരിക്കും.

കാർത്തിക: വിഷമ ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമെങ്കിലും സുപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം മനസ്സമാധാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.

രോഹിണി: സഹജമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. പൗരാണിക സമ്പ്രദായവും ആധുനിക സംവിധാനവും സമന്വയിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും.

മകയിരം: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ പലതും വന്നുചേരുമെങ്കിലും സ്വന്തം നിലപാടിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ വിജയിക്കും. ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യവസായം നവീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും.

തിരുവാതിര: വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭക്ഷണരീതി ആസ്വദിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഗൃഹാതുരത്വം കാരണത്താൽ പട്ടണജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് ജന്മനാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തും.

പുണർതം: അപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ അപകീർത്തി ഉണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞതിനാൽ യുക്തിപൂർവം പിന്മാറും.

പൂയം: നിർത്തിവച്ച കർമമേഖലകൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കും. പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധം ഉടലെടുക്കുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം.

ആയില്യം: തൊഴിൽപരമായ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകൾക്ക് ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്തും. യുക്തിയുക്തമായ സമീപനം എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കും.

മകം: പുതിയ സുഹൃത്ബന്ധങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. സ്വയംപര്യാപ്തത ആർജിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും.

പൂരം: വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുവാനുള്ള യുക്തിയും ആത്മധൈര്യവും ഉണ്ടാകും. ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നു വിരമിക്കുമെങ്കിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.

ഉത്രം : വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു വാങ്ങിയ ഭൂമിക്കു പ്രതീക്ഷിച്ച വില ലഭിച്ചതിനാൽ വിൽപനയ്ക്ക് തയാറാകും. മുൻകോപമുള്ള മേലധികാരിയുടെ സ്ഥലംമാറ്റത്തിൽ ആശ്വാസം തോന്നും.

അത്തം: അഭയം പ്രാപിച്ചു വരുന്നവർക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുവാനിടവരും. സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും സമയോചിതവും യുക്തിപൂർവവുമായ ഇടപെടലുകളാൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥകൾ ഒഴിവാകും.

ചിത്തിര: മതസൗഹാർദ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രവർത്തിക്കും.

ചോതി: സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സ്വയംപര്യാപ്തത ആർജിക്കുവാൻ തയാറാകും. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും അഗ്നിഭീതിക്കു സാധ്യതയുണ്ട്.

വിശാഖം: സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സുദീർഘമായ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർ എന്തു വിചാരിക്കും.

അനിഴം: വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുവാൻ അവസരം വന്നുചേരും. ഉദ്യോഗമന്വേഷിച്ചുള്ള വിദേശയാത്ര സഫലമാകും.

തൃക്കേട്ട: ദിനചര്യയിലുള്ള അപാകതകളാൽ അജീർണമനുഭവപ്പെടും. സഹപ്രവർത്തകർ അവധിയായതിനാൽ പലപ്പോഴും ജോലിഭാരം വർധിക്കും.

മൂലം: കാലഹരണപ്പെട്ട ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ മാറ്റി വാങ്ങും. ഭരണസംവിധാനത്തിലുള്ള അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വിദഗ്ധനിർദേശം തേടും.

പൂരാടം: കീഴ്ജീവനക്കാരുടെ പിൻബലത്താൽ പുതിയ കരാർ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കും. ബൃഹത്തായ വികസന പദ്ധതി ആസൂത്രണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനാൽ ആത്മാഭിമാനം തോന്നും.

ഉത്രാടം: ഔഷധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രകൃതിദത്തമായ ജീവിതരീതി അവലംബിക്കും, അന്തിമമായി സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഉപരിപഠനത്തിനു ചേരും.

തിരുവോണം: വിദഗ്ധോപദേശം തേടി സുവ്യക്തമായ കർമപദ്ധതികൾക്കു പണം മുടക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനഃസംതൃപ്തിയോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം വേണ്ടിവരും.

അവിട്ടം: അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും. ജോലിചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിനു പുരോഗതിയില്ലാത്തതിനാൽ രാജിവച്ചു മറ്റൊരു ഉദ്യോഗത്തിന് ശ്രമിക്കും.

ചതയം: അനൗദ്യോഗികമായി സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ചെലവിനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണം വേണം. മേലധികാരി ചെയ്തുവച്ച അബദ്ധങ്ങൾക്കു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും.

പൂരുരുട്ടാതി: ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്തിക്കുവാൻ രാത്രിയിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി വരും. അപര്യാപ്തതകൾക്കനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ തയാറാകും.

ഉത്തൃട്ടാതി: ഉദ്യോഗത്തോടനുബന്ധമായി ഉപരിപഠനത്തിന് ചേരും. അഭിപ്രായഭിന്നത ഒഴിവാക്കുവാൻ സമന്വയ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാകും.

രേവതി: പരമാധികാര പദവിക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കും. സഹപാഠികളോടൊപ്പം ഒത്തുകൂടുവാനും ഗതകാലസ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാനും അവസരമുണ്ടാകും.

English Summary:

Weekly Star Prediction by Kanippayyur Narayanan Namboodiripad

ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ മലയാള മനോരമയുടേതല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം രചയിതാവിനായിരിക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഐടി നയപ്രകാരം വ്യക്തി, സമുദായം, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്ക്കെതിരായി അധിക്ഷേപങ്ങളും അശ്ലീല പദപ്രയോഗങ്ങളും നടത്തുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
തൽസമയ വാർത്തകൾക്ക് മലയാള മനോരമ മൊബൈൽ ആപ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
അവശ്യസേവനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഹോം ഡെലിവറി  ലഭിക്കാനും സന്ദർശിക്കു www.quickerala.com