കൈരേഖ പറയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതരഹസ്യങ്ങൾ!

ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അനുദിനം വർധിച്ചു വരികയാണ്. ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റുരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം പ്രചരിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാല്മീകി ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്ര രേഖകളിൽ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഭാവികാര്യങ്ങളും ജോലിയും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എന്നു വേണ്ട എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് കൈരേഖകൾ എന്ന അനുമാനവും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാന പ്രവചനങ്ങൾ കൈരേഖകൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. പുരാതന കാലം മുതൽ ഹിന്ദു–വേദിക്ക് ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നപോലെ കൈവെള്ള രണ്ടും ചേർത്ത് പിടിക്കുക. ഈ സമയം ചെറുവിരൽ ഒരേ പൊക്കത്തിലായിരിക്കണം. ശേഷം രണ്ടുകൈകളിലെയും രേഖകൾ താഴെ പറയുന്ന ഏതു രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും പൊതുസ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കാം.

ഇടതു കൈയിലെയും വലതുകൈയിലെയും രേഖകൾ നേർരേഖയിൽ  വന്നാൽ

ഇത്തരക്കാർ വളരെ ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. ഏതുകാര്യത്തിലും നേതൃത്വപാടവം കാണിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കും. കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കുന്നവരും അവർക്കു വേണ്ടി എന്ത് സഹായം ചെയ്യാനും മടിയില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ. ഈ സഹായമനഃസ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ ഇവർക്ക് തന്നെ വിനയായി വരാറുമുണ്ട്. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർ തയാറാവില്ല. ഇക്കൂട്ടരെ പങ്കാളിയായി ലഭിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്.

ഇടതുകൈയിലെ രേഖ താഴെയും വലതുകൈയിലെ രേഖ മുകളിലും 

സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരണ് ഇക്കൂട്ടർ. ആകർഷകമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുമെങ്കിലും സ്വന്തം തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ടു പോവാനാണ് ഇവർക്കിഷ്ടം. പങ്കാളിയെ കരുതലോടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. ചുറ്റുപാട് ഉള്ളവരുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കഴിയും. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ കുറിച്ചു എന്ത് പറയും എന്ന തോന്നൽ ഇക്കൂട്ടർക്കുണ്ടാവില്ല.

ഇടതുകൈയിലെ രേഖ മുകളിലും  വലതുകൈയിലെ രേഖ  താഴെയും

സ്വാർഥ താല്പര്യക്കാരാണ് ഇക്കൂട്ടർ. തന്മൂലം സുഹൃത്‌ബന്ധങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഏതു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലും പിടിച്ചു നില്ക്കാൻ ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.   ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടത്തിയെടുക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ഇക്കൂട്ടർക്ക് മടിയില്ല. പങ്കാളിയോട് കാട്ടുന്ന അമിതസ്വാതന്ത്ര്യം ദാമ്പത്യത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാവാൻ വഴി തെളിക്കും.  ഭക്ഷണ തല്പരരായ ഇക്കൂട്ടർ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ല.

MORE IN PALMISTRY